II. Göktürk (Kutluk) Devleti

55847854e3206556431d0c02b2906034

55847854e3206556431d0c02b2906034II. Göktürk (Kutluk) Devleti:

Türkler Çin egemenliği altındayken sürekli isyan ederek bağımsız olmak için çabalamıştır. Büyük çabalar sonucunda ise Türkler Kutluk adında bir kahraman önderliğinde 682 senesinde bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

Tarihte 630 – 680 yılları arasındaki dönem Göktürklerin fetret devri olarak bilinmektedir ve Orhun Kitabelerinde de bu şekilde anlatılır.

  • Ötüken’i ele geçiren Kutluk Kağan, 2. Göktürk devletini kurmuştur ve kurucusu nedeniyle de bu devletin adı “Kutluk Devleti” olarak da geçmektedir.
  • Kutluk kağan Çinlilere karşı bir çok zafer kazanmıştır ve devletin sınırlarını oldukça genişletmiştir. Kutluk Kağan’ın en önemli yardımcısı ise devlet adamı olan vezir Tonyukuk’tur.
  • Kutluk Devletinin en parlak dönemi Bilge Kağan dönemidir.
  • Devletin başkanı Bilge Kağan iken  ordunun komutanı ise Kültigin’dir.
  • Tonyukuk ve Kültigin arka arkaya vefat ettikten sonra Bilge Kağan tek kalmıştır ve devlet zayıflamaya başlamıştır. Bunun sonucunda da Uygur Basmil ve Karluklar ayaklanmıştır ve 744 senesinde Kutluk Devleti yıkılmıştır.
  • Kutluk Devleti Asya Hun Devleti’nden sonra ilk kez Türkleri tarih sahnesinde ikinci kez tek bayrak altında toplamıştır.
  • II. Göktürk (Kutluk) devri döneminde Orhun Yazıtları dikilmiştir.

II. Göktürk (Kutluk) Devleti Özellikleri Konusundaki Yorumlarınızı Yorum Alanından Hemen Bize Yazın. 

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.