I. Murat Döneminde Veraset Sistemi Nasıl Değişti

ihlamur

Osmanlı Devleti döneminde farklı farklı veraset sistemi uygulanmıştır. Peki veraset sistemi nedir?

Veraset sistemi bir nevi tahta geçecek olan padişahın nasıl ve hangi koşullara göre tahta geçeceği şartları gösteren bir kurallar topluluğu ya da sistemdir. Eski Türk devletinde bu konuda bir çok yöntem uygulanmış ve farklı farklı veraset sistemleri uygulamaya konmuştur. Her gelen padişah bu konuda düzenlemelere gitmiştir.

Eski Türk Devleti geleneğinde “ülke hanedanın ortak malıdır” ifadesi hüküm sürüyordu. Yani tahtta hangi padişah var ise ülke onun ve onun hanedanının ortak malı idi. Hanedan üyeleri olan padişahın kardeşlerinin ve çocuklarının taht boşaldığında tahta geçme hakkı vardı. Ancak sonraki dönemlerde bu veraset sistemi anlayışı değişmiştir ki bu değişikliğe yeni bir boyut getiren bir padişah da 1. Murat olmuştur.

1.Murat Döneminde Veraset Sistemi:

I. Murat döneminden önce yukarıda da belirttiğimiz gibi  ülke hanedanın ortak malı sayılıyordu ancak I. Murat taht kavgalarını en aza indirmek için bu veraset sistemini değiştirerek “Padişahlığın babadan oğla geçeceği” esasını getirmiştir.

I. Murat Döneminde Veraset Anlayışı Konusundaki Görüşlerinizi ve Yorumlarınızı Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.