Hz. İsmail’in Hayatı

Hz. İsmail Kimdir, Hz. İsmail’in Hayatı Kısaca Bilgiler

Hz. İsmail, Arapların atası sayılan pey­gamber. Hz. İbrahim’in Hacer’den olan oğludur.

Kuran tefsircilerine göre, Hz. İbrahim’in yaşlılık döneminde Tann’ya “Rabbim, bana iyilerden olacak bir çocuk ver” biçiminde yakarması üzerine Tanrı’nın ona müjdeledi­ği “uysal oğul” (Saffat 100-101) İsmail’dir. Hz. ismail Kuran’da ayrıca yüce mertebe sahibi (En’am 82), sözüne sadık (Meryem 54), doğru konuşan, sabırlı (Enbiya 85) ve seçkin kullardan (Sad 48) gibi sıfatlarla anılır. İslam kaynaklarına göre Hz. İsmail, İbrahim’in öteki karısı Sara’nın ısrarları üzerine babası tarafından annesiyle birlikte Mekke vadisine getirilir ve oraya bırakılır. Hacer onu büyük güçlüklere göğüs gere­rek yetiştirir. Tanrı, Hacer’le İsmail’e zem­zem suyunu bağışlar. Kitabı Mukaddes’e göre (Tekvin 21:8-21) Hacer’in İsmail’in doğumundan sonra yerleştiği yer Beerseba Çölüdür.

İslam kaynaklarında, Hz. İbrahim’in Tan­rı’ya kurban etmek istediği oğlunun İsmail olduğu belirtilir. Kuran’ın ad vermeden andığı olaya göre Hz. İbrahim üç gün rüyasında oğlunu kurban ettiğini görür (Saf­fat 102). Bunun bir Tanrı buyruğu olduğuna inanır ve oğluna durumu açıklar. İsmail babasına buyruğu yerine getirmesini söyler, her ikisi de Tanrı’ya teslim olurlar (Saffat 102-103). Ama bu bir sınav olduğu için kurban gerçekleşmez; onun yerine Hz. İbrahim’e kurbanlık olarak büyük bir koç gönderilir (Saffat 106-107). Gene İslam kay­naklarına göre Hz. İbrahim’in Mekke’ye dönmesinden sonra Hz. İsmail Kâbe’nin yapılmasında babasına yardım eder. Kâbe duvarlarını yükseltirken şöyle dua ederler: “Rabbimiz, ikimizi sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet getir. Bize ibadet yollarımızı göster. Tövbemizi kabul buyur… Rabbimiz içlerin­den onlara senin âyetlerini okuyan, kitabı ve hikmeti öğreten, onları kötülüklerden arındıran bir peygamber gönder” (Bakara 127-129). Hz. İsmail’in, Cürhüm kabilesin­den önce Mudad’ın kızı Seyyide, sonra da Amr’ın kızı Ra’le ile yaptığı evliliklerden doğan 12 oğlunun Arapların atası olduğuna inanılır. Yahudiler de İsmail’in Filistin’in güneyindeki Bedevi halklarının atası oldu­ğuna inanırlar. Kitabı Mukaddes’e/Tekvin 25: 13-16) göre 137 yıl yaşayan İsmail’in oğulları şunlardır: Nebayot, Kedar, Abde- el, Mibsaam, Mişma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Yetur, Nafiş, Kedema.

Kuran, Hz. İbrahim’in ölümünden sonra Hz. İsmail’in Hicaz halkına peygamber olarak gönderildiğini bildirir (Meryem 55). Hz. İsmail’in Hayatı hakkında bilgiler aktardık.

15 yorum

:D :D için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.