Web sitemize hoşgeldiniz, 19 Ocak 2021

Hudeybiye Antlaşması Hakkında Bilgi

Hudeybiye Antlaşması Hakkında Bilgi Kısaca

Hudeybiye Antlaşması Nedir?

Allah Resulü, hicretin altıncı yılında, rüyasında Kâbe’yi tavaf ettiğini gördü. Bunun üzerine umreye gitme kararı aldı. Müslümanlar yaklaşık bin beş yüz kişi ile Medine’den yola çıktı. Mekkelilere elçi göndererek niyetlerinin sadece Kâbe’yi ziyaret olduğunu bildirdi. Buna kesinlikle izin vermeyeceklerini belirten müşriklere, bu kez Hz. Osman elçi olarak gönderildi. Müşrikler Hz. Osman’ı bir süre Mekke’de alıkoydular. Ardından Sevgili Peygamberimize, Hz. Osman’ın şehit edildiği haberi ulaştı. Bu haber üzerine sahabiler, ölünceye kadar müşriklerle savaşmak için Allah Resulü’ne biat ettiler. Müslümanların sadakat ve cesaretini gösteren bu biata Rıdvan Biatı denildi. Allah (c.c.) razı olduğu bu biatı Kur’an-ı Kerim’de zikretti. Sahabilerin savaşma yönündeki kararlılığının haberi Mekke’ye ulaşınca müşrikler Hz. Osman’ı serbest bırakıp anlaşma yoluna gittiler. Bunun üzerine iki taraf arasında Hudeybiye Antlaşması imzalandı.

Bu antlaşmaya göre:

• Müslümanlar o sene Kâbe’yi ziyaret etmeyecekler, gelecek sene umre yapacaklardı.

• Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yanından Mekke’ye kaçan birisi iade edilmeyecek, Medine’ye sığınan birisi ise geri verilecekti.

• Müslümanlar Kabe’yi ziyarete geldiğinde Kureyşliler Mekke’de bulunmayacak ve Müslümanlarla karşılaşmayacaklardı.

• Müslümanların Kabe ziyaretinde yalnızca 3 gün kalabilecekler, yanlarında silah bulundurmayacaklardı.

• Yapılan Hudeybiye Antlaşması 10 yıl geçerliliğini koruyacak ve bu 10 yıl içinde taraflar arasında kesinlikle savaş olmayacaktı.

Hudeybiye’de on iki veya yirmi gün kalan Hz. Peygamber ve arkadaşları, umre niyetiyle geldikleri için kurbanlarını kesip ihramdan çıkmışlardır. Anlaşmanın gereği olarak o sene yapılamayan umre ibadeti ertesi sene (m. 629) yapılmıştır. Bu umreye Umretü’l-Kaza denilmiştir. Antlaşmanın şartları, Müslümanların aleyhine görünüyordu. Fakat Kur’an-ı Kerim bu antlaşmanın Müslümanlar için yakın bir zaferin habercisi olduğunu bildirmiştir. Bu antlaşmayla müşrikler, Müslümanları devlet olarak resmen tanımışlardır.

İmzalanan on yıllık barış antlaşması iki yıl sürmesine rağmen İslamiyet çok büyük bir hızla Arap Yarımadası’nda yayıldı. Antlaşmadan sonra iki yıl içerisinde Müslüman olanların sayısı, o zamana kadar iman edenlerin sayısından fazla oldu. Barış ortamı, müşriklerin inat ve taassubunu bırakmalarına ve İslamiyet’i düşünmelerine fırsat veriyordu. Bu sayede İslamiyet’in güzelliklerini ve hakkaniyetini anlayan birçok insan İslam’ı kabul etti. O zamanın Mekkeli müşriklerinden savaş dâhisi Halid b. Velid ile siyasi deha Amr b. As bu dönemde Müslüman oldu.

Zaman içinde Hudeybiye Antlaşması, Müslümanlar için manevi bir fetih ve bundan sonraki zaferlerin bir anahtarı oldu.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz