Hikaye Türleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Bu yazımızda hikaye türleri ve özellikleri nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Hikaye türü, edebiyatımıza Tanzimat Dönemi ile girmiştir. Hikaye türü, gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı anlatmaya bağlı metinlerdendir.

Hikaye, olay örgüsü, kişi, yer ve zaman unsurlarından oluşmaktadır. Olay örgüsü olmayan bir hikaye düşünülemez. Olay örgüsünün yanında bir hikayede kişiler, belli bir zaman ve belli bir yer gerekir.

Hikaye temel olarak ikiye ayrılır. Bunlar, olay hikayesi ve durum hikayesidir. İkisinin de ortak noktaları ve farklı noktaları bulunmaktadır. Olay hikayesi bir olayın etrafında gelişen hikayelerdir. Durum hikayeleri, olayın bir kesitini aktaran hikayelerdir.

Olay hikayesinin özellikleri şu şekildedir:

*Bir olayı serim, düğüm ve çözüm kısımlarıyla anlatır.

*Kahramanları ve yeri tasvir ederek anlatır.

*Bir fikir verilmeye çalışılır.

*Okuyucu heyecan ve merak içinde bırakılır.

*Olay örgüsüne bağlı kalınır.

*En önemli temsilcisi Türkiye’de Ömer Seyfettin’dir.

*Dünya edebiyatında Mauppassant önemli örneklerini vermiştir.

Durum hikayesinin özellikleri şu şekildedir:

*Günlük bir olayın herhangi bir kesitini anlatır.

*Kahramanların ve çevrenin tasvirine yer vermez.

*Bir fikir vermeye çalışmaz.

*Olay örgüsünü okuyucunun hayal gücüne bırakır.

*Duygu ve hayallere yer verir.

*Serim, düğüm ve çözüm planı yoktur.

*Durum hikayesi bir sonuca bağlanmayabilir.

*Dünyadaki temsilcisi Anton Çehov’dur.

*Türk Edebiyatı’nda ise Sait Faik Abasıyanık en önemli temsilcilerdendir.

Hikaye türünde olay örgüsü, serim, düğüm ve çözüm olarak ele alınır. Serimde, olay ortaya konmaktadır. Düğümde olay ayrıntılı anlatılır. Çözümde olay sonuçlandırılır.

Hikaye Türleri Ve Özellikleri Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

  1. Öğretmenim hikaye özelliklerine uygun olacak şekilde herkesten hikaye yazmasını istedi. Fakat şöyle bir sorun vardı ki ben hikaye özelliklerini bilmiyordum. Araştırdım ve yazınız sayesin iyi bir şekilde hikayemi yazdım.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.