Hersiniyen Dağ Oluşumu

Hersiniyen Dağ Oluşumu Hakkında Bilgi

Doğu-batı kuşağı üzerinde etkileyen dağoluşumu olayı. Kıv­rımlı Hersiniyen dağlar, ingiltere ve İrlan­da’da başlar, Fransa’nın orta kesimleri ve Almanya boyunca geçerek doğuda Polonya’ nin güney bölgelerine uzanır. Batıdaki kıv­rımlı alanlar için çoğunlukla Armorikan, geri kalan bölgeler için ise daha çok Varis- kan terimleri kullanılır. Armorikan kıvrım­ları Fransa’nın orta kesimlerinde kuzeybatı- güneydoğu doğrultusunda yönlenirken, Variskanlar kuzeydoğu-güneybatı doğrultu­sunda uzanır. Bu yüzden bu kıvrımların iki ayrı biçim değiştirme (def’ormâsyon) siste­minin etkisiyle oluştuğu sanılmaktadır. Her­siniyen dağlar daha sonra başka bir dağolu­şumu döneminde yükselmiş, eğilmiş ve aşın­maya uğramıştır. Bu dağlardan günümüze, Prekambriyen (y. 4 milyar – 570 milyon yıl önce) ve Paleozoyik (Birinci) (y. 570 – 225 milyon yıl önce) zamanlarda oluşan bazı büyük sıradağlar kalmıştır. Bunlar Fransa’ daki Massif Central, Harz ve Bohem­ya dağları, Vosges ve Kara Ormanlar (Schwarzwald) ile İspanya’daki Meseta Central’dir.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.