Hereford Nedir

Hereford Nedir, Hereford Sığırı Hakkında Bilgi

Hereford, eti için yaygın biçimde yetiştiri­len sığır soyu. Bu soy İngiltere’nin Hereford- VVorcester ilinde (county) toprak” sahibi ve kiracı çiftçiler tarafından kuşaklar boyunca süren ıslah çalışmaları sonucu üretilmiş, verimli odaklarıyla ünlü Herefordshire yö­resinde yıllar boyunca çeki hayvanı olarak gücünden ve etinden yararlanılmıştır. Here­ford sığırının başı beyaz, gövdesi kızıl üstü­ne beyaz lekelidir. Ama bu en ayırt edici özelliğini oldukça yakın bir zamanda kazan­mıştır. 1846’da yayımlanan ilk sürüdefterin- de Hereford sığırları alaca yüzlü, açık boz, koyu boz ve kırmızı gövdeli beyaz yüzlü olmak üzere dört gruba ayrılır. Ama 25 yıl sonra bu grupların ilk üçü hemen hemen tümüyle kaybolmuştur. Hereford sığırı ren­ginin hep aynı oluşu, hızlı gelişmesi ve olumsuz koşullara uyarlanabilme yeteneğiy­le dikkat çeker. Bu sığırlar ABD’ye 1817’de getirildikten sonra üreticiler tarafından çok tutulmuş, kuzeyde Kanada’dan güneyde Meksika’ya kadar Kuzey Amerika’nın bü­yük bölümünde yaygın biçimde yetiştirilmeye başlanmış, ayrıca Avustralya, Yeni Zelan­da, Arjantin, Uruguay ve Brezilya’nın gü­neyindeki değişik mera koşullarına da başa­rıyla uyum sağlamıştır. ABD’de 1900’Ierin başlarında yetiştirilme­ye başlanan boynuzsuz Hereford sığırı bu­gün önemli ölçüde ihraç edilmektedir. Türkiye’ye 1958’de getirilen Hereford sı­ğırları Doğu Anadolu Bölgesi’nde esmer sığırların et verimini ve kalitesini yükselt­mek amacıyla kullanılmış, ama sonuçların doyurucu olmaması ve yetiştiricilerin ilgi göstermemesi üstüne bu konudaki çalışma­lara son verilmiştir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.