Hera Ne Demek

Hera Ne Demek, Hera Ne Tanrısı, Hera Neyi Simgeler, Hera Hakkında Bilgi

Hera, Yunan mitolojisinde, Titan Kronos ile Rheia’nın kızlarından biri, Zeus’un kız kardeşi ve karısı, Olympos tanrılarının kra­liçesi. Romalılarca kendi tanrıçaları İuno ile özdeşleştirilmiştir.

Hera kültü bütün Yunan dünyasına yayıl­mıştı. Yunan edebiyatında genellikle Zeus’ un âşıklarından öç almak için peşlerine düşen kıskanç ve kinci bir kadın olarak betimlenirdi. Çok eski dönemlerden beri Zeus’un tek meşru eşi sayılan Hera, kısa sürede, Zeus’la birlikte Dodona’daki (Epir) kehanet merkezinde oturan Dione’nin yeri­ni almıştır. Bir söylenceye dayanarak Zeus ile Hera’nın başlangıçta toprak ve bitki tanrısı oldukları öne sürülürse de bunun doğruluğu kuşkuludur.

Genel olarak Hera’ya bir yandan Zeus’un eşi, göklerin kraliçesi olarak, bir yandan da evlilik ve kadın yaşamının tanrıçası niteliğiy­le tapındırdı. İkinci niteliğiyle, doğum sıra­sında kadınların koruyucusu sayılır, Argos ve Atina’da Doğum Tanrıçası Eileithyia’yla özdeşleştirilirdi. Gene Argos’ta ve’ Samos’ta (Sisam) göklerin kraliçesi ve evlilik tanrıçası olmasının ötesinde bu kentlerin koruyucusu olarak kabul edilirdi; böylece Atina’da Athena’ya verilene benzer bir konuma ulaşmıştı. Argos’ta adına düzenle­nen törenler büyük ölçüde tarımla ilişkili olmakla birlikte, aynı yerde “Kalkan” ola­rak adlandırılan bir başka tören daha yapı­lırdı. Samos’ta da onun onuruna, silahlı bir geçit töreni düzenlenirdi. Bu uygulama, bir Yunan devletinin koruyucu tanrısına yükle­nen işlevlerin kapsamlılığından kaynaklanı­yordu: Bir kentin tanrıçası, savaşta ve barış­ta, en önde yer almalıydı. Hera’nın kutsal hayvanı inekti. Başlangıçta guguk olan kut­sal kuşunun yerini sonradan tavuskuşu al­mıştır. Hera, gençlik dolu olmakla birlikte görkemli, haşin, anaç bir kadın olarak betimlenirdi.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.