Hendek Savaşı Hakkında Bilgi

Hendek Savaşı Tarihi , Hendek Savaşı Nedir, Hendek Savaşı Nedenleri, Hendek Savaşı Nerede Yapıldı

Hendek Savaşı, Hz. Muhammed’in önder­liğindeki Müslümanların Mekkelilere karşı Medine’de verdiği savunma savaşı (627). Bu savaşta kazanılan başarı Müslümanlara Mekkeliler karşısında saldın üstünlüğü sağ­lamıştır.

625’te 3 bin kişilik bir Mekke ordusu Medine yakınlarındaki Uhud’da dağınık Müslüman güçlerini yenilgiye uğratmıştı. Hz. Muhammed’in de yara aldığı bu savaş­tan sonra bazı Bedevi kabilelerini kendileri­ne katılmaya ikna eden Mekkeliler, Mart 627’de 10 bin kişilik bir güçle yeniden Medine önlerine geldiler. Hz. Muhammed, küçük çaplı akınlara alışmış Araplara ya­bancı olan bazı taktiklere başvurdu. Uhud’ daki gibi düşmanı saldırıyla karşılamak yerine, İslamı yeni benimseyen Selman-ı Farisi’nin önerisine uyarak kent çevre­sine bir hendek kazdırdı. Savaşın uzama­sından ve olumsuz gelişmesinden kaygıla­nan Bedevi kabileleri desteklerini çekince düzeni bozulan Mekkeli süvariler kısa süre sonra dağılmaya başladılar. Müslümanların düzenlediği bir karşı kuşatmayla Mekke ordusu tümüyle dağıldı. Hz. Muhammed, Medineli Müslümanlar ve Mekkeliler ara­sında eşitliği sağlayan bu zaferden sonra, Mekkelilerin ticareti engelleyen bu düşman­lıktan artık bıkmış olmasından da yararlana­rak, 628’de Mekkelilerle, Müslümanlara da­ha geniş ayrıcalıklar kazandıran Hudeybiye Antlaşması’nı yaptı. Hendek savaşı hakkında Kısaca Bilgi Aktardık.

10 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.