Hayvan Hücresinde Bulunan Organeller Nelerdir?

Bu yazımızda hayvan hücresinde bulunan organeller nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

En küçük canlılık özelliği gösteren birime hücre denir. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. Hücreler, organellerden oluşur. Organeller de atomlardan oluşmaktadır.

Hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur. Dokular bir araya gelerek organları oluşturur. Organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur. Sistemler bir araya gelerek organizmayı yani canlıyı oluşturur.

Hayvan hücresi, bitki hücresinden farklı olarak plastitler içermez. Kofulları büyük ve azdır. sentrozom ve lizozom organelleri içerirler. Hayvan hücrelerinin şekli yuvarlaktır.

Hayvan hücresinde bulunan organeller şu şekildedir:

Çekirdek: Hücrede yönetim merkezidir.

Sitoplazma: Hücrede hayati faaliyetlerin gerçekleştiği alandır.

Hücre zarı: Hücreyi dış ortamdan ayıran yapıdır.

Mitokondri: Hücrede enerji ihtiyacını karşılar.

Ribozom: Hücrenin protein sentezi yapmasını sağlar.

Endoplazmik Retikulum: Hücre içi madde transferini sağlar.

Golgi aygıtı: Salgıların oluşmasını sağlar. Tükürük, sümük gibi…

Lizozom: Alyuvar dışında bütün hücrelerde bulunur, sindirimin gerçekleşmesini sağlar.

Sentrozom: Hayvan hücresinde bulunur, bölünmeye yarar.

Koful: Boşaltımın yapıldığı organeldir. Büyük ve az sayıdadır.

Hücrede çekirdek DNA ve RNA barındırır. Hayati faaliyetleri yönetir. Sitoplazma içinde organeller bulunur. Her organel kendi görevini ifa eder. Hücre zarı madde alışverişinde ve hücreyi dış ortamdan ayırmakla görevlidir. Ayrıca hücreyi korur.

Hücre içi faaliyetler ve hücre dışı faaliyetler aktif ve pasif taşıma ile gerçekleşirken, bazı hücrelerin kendine özgü özellikleri olabilir. Hayvan hücresinde bitki hücresinden farklı olarak sentrozom bölünmeyi, lizozom sindirimi sağlar.

Hayvan Hücresinde Bulunan Organeller Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

6 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.