Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Haziran 2018

Havana Nerenin Başkenti Nerede

Havana Nerenin Başkenti, Havana Nerede

Havana, İspanyolca la habana, Küba‘nın başkenti ve Ciudad de la Habana ilinin yönetim merkezidir. İlle kentin sınırları örtüşür. Küba Adasının kuzey kıyılarının batı ucunda yer alır. Antiller’in en güzel limanlarından biridir. Bir zamanlar Amerika’nın en önemli kalelerinden ve Batı Yarıküre’nin en büyük limanlarından biri olan Havana, gü­nümüzde de Küba’nın ekonomik, siyasal ve kültürel merkezi olarak önemini korumak­tadır. Yüzölçümü 727 km2, nüfusu (1989 tah.) 2.077.938.

Havana Doğal yapısı: Havana, içinde Marimelena, Guasabacoa ve Atares adlı üç küçük koyun yer aldığı geniş bir koya açılan, dar bir boğaz biçimindeki limanın batısmdadır. Al- mendares Irmağı kenti boydan boya geçtik­ten sonra eski Marianao ve Havana kentleri arasından denize dökülür. Kentin doğusun­dan başlayıp liman girişindeki La Çabana ve Morro yükseltilerine kadar kıyıya koşut uzanan kireçtaşı sırtın yüksekliği yer yer 60 m’yi aşar.

Kentin ılıman tropik iklimi büyük ölçüde alize rüzgârlarının ve Gulf Stream’in etkisi altındadır. Nem oranı yüksek, yıllık ortala­ma yağış 1.854 mm’dir; yağışların büyük bölümü mayıs ve ekim ayları arasında dü­şer. Yıllık ortalama sıcaklık 26°C’dir ve yıl boyunca yalnızca 5°C’lik bir değişiklik gös­terir.

Genel görünüm: Zamanla içinde kuruldu­ğu surları aşarak batıya ve güneye doğru genişleyen kent, 19. yüzyılda hemen hemen bugünkü sınırlarına ulaşmıştı. Koyun girişindeki tünelin yapımı tamamlandıktan son­ra ise hızla doğuya doğru genişledi. 1976’da yapılan yönetsel düzenlemeyle kentin sınır­lan genişletildi ve 15 belediye oluşturuldu: Arroyo Naranjo, Boyeros, Centro Habana, Cerro, Cotorro, Diez de Octubre, Guanabacoa, La Habana del Este, La Habana Vieja, La Lisa, Marianao, Playa, Plaza de la Revoluciön, Regla ve San Miguel del Padrön.

Kentin en gösterişli mimari örnekleri Dev­rim Meydanı’nda (Plaza de la Revoluciön) toplanmıştır. Küba bağımsızlık mücadelesi­nin önderlerinden Jose Martı”nin meydanın merkezindeki heykelinin çevresinde Ulusal Hükümet Merkezi, bakanlıklar, Küba Ko­münist Partisi Merkez Komitesi binası ve Ulusal Kütüphane gibi modern üslupta ya­pılmış resmî binalar yer alır. Kentin merke­zinde (Centro Habana) ise, resmî binalar kadar modern olmamakla birlikte, gösterişli mimarileriyle dikkati çeken Küba Bilimler Akademisi, Devrim Müzesi, Asturias Mer­kezi ve Gallego Merkezi gibi binalar yük­selir.

Limanın hemen yanında yer alan Eski Havana, sömürge döneminden kalma yapı­larıyla dikkat çeker. Bunların en önemlisi, 1902’den başlayarak Cumhurbaşkanlığı Sa­rayı, daha sonra da Kent Meclisi (Ayunta- miento) olarak kullanılan Askeri Valilik Sarayı’dır (1793); saray devrimden sonra onarılmış ve Havana Kenti Belediyesi Tarih Arşivi ve Müzesi’ne dönüştürülmüştür. Kentin bu kesiminde yer alan öteki önemli binalar arasında, eskiden askeri vali yardım­cısının sarayıyken onarılarak Ulusal Kültür Konseyi’nin genel merkez binası olarak kullanılmaya başlanan Segundo Cabo Sara­yı ile El Templete sayılabilir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz