Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar Nelerdir?

Bu yazımızda halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından mecliste kabul edilen ilkeler doğrultusunda modernleşme ve çağdaşlaşma hareketleri başlamıştır. Birçok alanda ilkeler doğrultusunda amaca uygun olarak gelişmeler yaşanmıştır.

İlkeler, modernleşmenin ve muasır medeniyetler seviyesine çıkmanın bir anahtarı olarak görülmüştür. Bu nedenle siyasi, idari, iktisadi, sosyal ve kültürel olmak üzere birçok alanda her ilke doğrultusunda gelişmeler olmuştur.

Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar şu şekildedir:

*Cumhuriyetin ilan edilmesidir.

*Kılık kıyafet kanununun kabul edilmesidir.

*Aşar vergisinin kaldırılmasıdır.

*Medeni kanunun kabulüdür.

*Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesidir.

*Soyadı kanunun kabul edilmesidir.

*Harf inkılabının yapılmasıdır.

*Şapka kanunun çıkarılmasıdır.

*İlköğretimin zorunlu hale gelmesidir.

*Sosyal hizmetlerin sağlanmasıdır.

*Esirgeme kurumlarının kurulmasıdır.

*Ulaşım imkanlarının genişletilmesidir.

*Halkın kanunlar önünde eşit olmasıdır.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.