Halı Ve Kilimin Anadolu Kültüründeki Yeri Ve Önemi Hakkında Araştırma

Aşağıda halı ve kilimin Anadolu kültüründeki yeri ve önemi hakkında araştırma kısaca olarak ele alacağız.

Anadolu kültürü, birçok kültürün bir arada yaşadığı ve uzun yıllar farklı kültürlerin etkileşim içinde olduğu topraklardır. Anadolu kültürü deyince akla ilk gelen beşeri ihtiyaçların beşeri faaliyetlerle birlikte doğal olarak karşılanması gelmektedir.

Anadolu’da birçok medeniyet göç ederek ya da yerleşik bir düzen içinde yaşamıştır. Bunun etkileri sosyal hayat üzerinde de görülmüştür. Hayvancılık faaliyetleri ve toplayıcılık faaliyetleri nedeniyle hayvanların yünlerinden ve bitkilerin renklerinden yararlanılarak hazırlanan çeşitli çeşniler yardımıyla iplikler üretilmiştir.

İpliklerin bu şekilde üretilmesi ve sosyal hayatın içinde barınma ve korunma ihtiyaçlarının baş göstermesi halı ve kilim yapımında dokumanın öne çıkmasına neden olmuştur. Dokumacılık faaliyetleri zamanla gelişerek ticari bir değer kazanmıştır. Bu değerin oluşması ticaretin gelişmesini sağlamıştır.

Dokumacılık faaliyetlerinin ticaretle birlikte gelişmesi, el emeğinin ortaya çıkması ve bu faaliyetlerin el sanatı halini almasında etkili olmuştur. Farklı ve özgün motiflerin binbir emekle ortaya çıkması ve farklı tekniklerin dokumacılık alanında kullanılması halı ve kilim üretiminin bir kültür olarak sanat değeri taşımasında etkili olmuştur.

Halı ve kilim geçmişten günümüze kadar süren zaman zarfında Anadolu’nun en önemli geçim ve gelir kaynaklarından biri olmuştur. Halı ve kilimin merkezi olarak Anadolu, turizm de en önemli cazibesi haline gelmiştir. Bunun arkasında da dokumacılık faaliyetleri vardır.

Halı Ve Kilimin Anadolu Kültüründeki Yeri Ve Önemi Hakkında Araştırma Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.