Grimy İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Grimy İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Grimy

İngilizce anlamı: very dirty and covered with dirt or soot

“Grimy”, oldukça kirli ve kir ya da is ile kaplı anlamına gelir.

 1. The car was covered in grimy dust from the long journey. (Araba, uzun yolculuktan kalma kirli tozla kaplıydı.)
 2. He worked in a grimy factory for years before he finally quit. (Sonunda işten ayrılmadan önce yıllarca kirli bir fabrikada çalıştı.)
 3. The windows were so grimy that you could hardly see outside. (Pencereler öyle kirliydi ki dışarıyı neredeyse göremezsiniz.)
 4. She scrubbed the grimy floors until they shone. (Grimy zeminleri parlayana kadar o sildi.)
 5. The walls were covered in grimy handprints. (Duvarlar, kirli ellerin izleriyle kaplıydı.)
 6. The restaurant’s grimy kitchen was shut down by health inspectors. (Restoranın kirli mutfağı, sağlık müfettişleri tarafından kapatıldı.)
 7. He wore a grimy old hat that had seen better days. (Daha iyi günler görmüş kirli bir eski şapka takıyordu.)
 8. The book was so grimy that she had to wipe it clean before she could read it. (Kitap öyle kirliydi ki, onu okuyabilmeden önce temizlemek zorunda kaldı.)
 9. The alley was grimy and deserted. (Sokak arası kirli ve terkedilmişti.)
 10. He had to take a shower after working all day in the grimy garden. (Kirli bahçede tüm gün çalıştıktan sonra duş almaya ihtiyacı vardı.)
 11. The grimy streets of the city made her feel depressed. (Şehrin kirli sokakları onu mutsuz hissettirdi.)
 12. The grimy fingerprints on the door handle were a clue to the burglary. (Kapı kolu üzerindeki kirli parmak izleri, hırsızlığa dair bir ipucuydu.)
 13. The room was filled with the smell of cigarettes and grimy ashtrays. (Oda, sigara ve kirli kül tablalarının kokusuyla doluydu.)
 14. The grimy old man shuffled down the street, muttering to himself. (Kirli yaşlı adam sokakta sürünürken, kendisiyle mırıldanıyordu.)
 15. The children came home from playing outside with grimy faces and dirty hands. (Çocuklar, kirli yüzleri ve kirli elleriyle dışarıda oynamaktan eve geldiler.)
 16. The grimy storefront was a far cry from the fancy shops in the mall. (Kirli dükkan önü, alışveriş merkezindeki lüks mağazalardan çok farklıydı.)
 17. She refused to wear the grimy, stained apron that had been handed down to her. (Ona geçirilen kirli, lekeli önlüğü giymeyi reddetti.)
 18. The grimy water in the old bathtub was so cold that she shivered. (Eski kü

vartaki kirli su o kadar soğuktu ki üşüdü.)
19. The grimy subway station was filled with rats and garbage. (Kirli metro istasyonu, fareler ve çöplerle doluydu.)

 1. The grimy old piano had been neglected for years and was in desperate need of repair. (Kirli eski piyano yıllarca ihmal edilmişti ve onarım için acil olarak ihtiyaç duyuyordu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.