Web sitemize hoşgeldiniz, 17 Ocak 2021

Green Bank Denklemi Formülü

Green Bank denklemi, Samanyolu Gökadası’ndaki teknik olarak ilerlemiş uygarlık­ların sayısını (N) astronomik, biyolojik ve psikolojik faktörlerin fonksiyonu olarak veren denklem. 1961’de ABD’de Green Bank’teki Ulusal Radyoastronomi Gözlem­evi (NRAO) tarafından düzenlenen “Yer- ötesi Uygarlıklar” konferansına ABD’li astrofizikçi Frank Drake tarafından sunul­muştur.

Denklem, bu tür uygarlıkların sayısını, N=R.fpnefjfifcL biçiminde ve­rir. Burada R« Samanyolu’ndaki yıl­dız oluşumunun ortalama hızı, fp geze­gen sistemine sahip yıldızların oranı, ne bu tür sistemlerde yaşam için uygun ekolo­jik koşullara sahip gezegenlerin sayısı, fi bu gezegenler içinde yaşamın geliştiği gezegenlerin oranı, fi yaşamın akıllı yaratıkların ortaya çıkmasına doğru evrilmekte olduğu gezegenlerin oranı, fc akıllı yaratıklann ileri teknolojiye, en azından yıldızlar arası radyo iletişimine sahip olduğu gezegenlerin oranı ve L bu ileri uygarlıkların ortalama yaşam süresidir. Bu faktörlerin değerleri ancak yaklaşık olarak tahmin edilebilmektedir ve denklemde sağa doğru gidildikçe, faktörlere ilişkin bilinmezlik daha da artmaktadır.

d-denklem

Bu durum göz önünde tutularak faktörler için kestirilen yaklaşık değerler /?.=10/vıL fp=0,5, ne=2. /,=1, fifc=0,01’dir. Buna göre /V=L/10 olur. Bu değerler dikkate alındığında eğer Samanyolu’nda radyoas­tronomi aşamasına ulaşan uygarlıklann ken­dilerini on yıl içinde yok ettikleri kabul edilirse N= 1 olur ve bu da Samanyolu’nda Yer’den iletişim kurulabilecek başka uygar­lığın bulunmadığı anlamına gelir. Buna karşılık Samanyolu’ndaki uygarlıkların yüz­de birinin ileri teknolojiyle yaşamayı başa­rabileceği kabul edilirse o zaman 1 milyon gelişkin uygarlığın bulunduğu ve bunlardan en yakınının Yer’den yaklaşık birkaç yüz ışık yılı ötede olduğu sonucuna varılır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz