Göktürk Devleti Kültürü ve Özellikleri

Göktürk Devleti Kültürü ve Özellikleri Kısaca

Göktürk Devletinin  Kültürü ve Özellikleri hakkında kısaca bilgi. Göktürk devletinin kültürü nasıldır, Göktürk devletinin özellikleri nelerdir, Göktürk devletinin kültürel özellikleri nelerdir.

Göktürklerde inanç ile devlet yönetimi birbirine sımsıkı bir şekilde bağlıdır zira devlet kurma ve yönetme yetkisinin kendilerine tanrıları olan Göktanrı tarafından verildiğini düşünmektedirler. İsimleri de buradan gelmektedir. Mavi göğün rengi olduğundan dolayı kutsaldır ve tüm ibadetler yükseklerde yapılmaktadır. Bu da maviye, dolayısıyla göğe, dolayısıyla tanrıya yakın olmak içindir. Anadoluda yaşamakta olan Türkmenler adet gereği günümüzde hala bazı kutlamalar için yüksek tepelere ve dağlara çıkmaktadırlar.

Göktürkler yazılı değil sözlü kaynaklara sahiptirler ve bu yüzden genelde onlar hakkındaki bilgi Çin yazılı kaynaklarından alınmaktadır. Gerek Çinlilerin yazılı kaynaklarından gerekse Göktürklerin sözlü geleneklerinden alınan bilgilere göre hükümdar soyuna Asena denmektedir. Buna göre Göktürklerin soyu dişi bir kurttan gelmektedir ve Göktürk Kağanlığı bu kurttan türemiştir.

Tang Hanedanının ilk, Suy Hanedanının son yıllarından itibaren Çin ülkesinin iç siyasetine müdahale etmeye başlayan Doğu Göktürk kağanlarından Şipi Kağan 617 senesinde Çin isyankarı General Liang Şitu’yu kendi bünyesine katarak askerlerine komutanlık yaptırmıştır. Kurt Başlı Tuğ’u kendisine armağan etmiştir ve Tadu Bilge Kağan unvanını vermiştir. Yine aynı tür bir olayda Liu Vuşu2ya da kurt başlı tuğ hediye edilip Dayan Kağan unvanı verilmiştir.

Göktürkçe yazılmış bazı eserler Orta Asya’daki araştırmalar sonucunda bulunmuştur. Bunlar para, taş ve ağaç üzerine yazılmış metinler şeklindedir. Altıncı yüzyıla ait Göktürk yazıtları bulunan en eski Göktürk yazıtlarıdır. Kısa metinler halindedirler. Günümüzde elimizde olan üç büyük yazıt Orhun Yazıtlarıdır. Bunlara Türük Bengü Taşları veya Bengü Anıtları da denmektedir. Oyularak taşlara yazılmış olan bu yazılar Bilge Kağan, Kül Tigin ve Vezir Tonyukuk tarafından Göktürk Kağan adına yazılmıştır. Kireç taşına yazılmış yazıtlar olduklarından zamanla açık hava etkisiyle bozulmalar oluşmuştur. Bazı satırlar tümüyle veya bazı satırlardaki bazı kelimeler okunmaz durumdadır. En az bozulmuş olan Kül Tigin kitabesidir.

4 yorum

    • hazırlayanın ellerine sağlık tam istediğim gibi olmuş göktürk devletinin özellikleri kısa ve öz, ödevim bitti, yayında yapımda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. :)

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.