Göktürk Devleti Kısaca Göktürkler Hakkında Bilgi Özet

Göktürk Devleti Kısaca Kuruluşu Göktürkler Hakkında Bilgi Özet

VI.-VII. yy’ler arasında Orta Asya’da egemenlik kurmuş olan Göktürkler, , iki yüzyıla yakın bir süre egemenlik sürmüş olan bir Türk devletidir. Devletlerinin adı “Göktürk Devleti” hükümdar soyundan gelen erkeklerin aldığı isim ise “tigin” denir. Başkentleri Ötüken’dir.

Bumin Kağan Göktürklerin ilk kağanıdır. Bumin Kağan hem devletin doğusunu yönetmiş hem de , kardeşi İstemi Kağan’ın yönettiği batı bölümüne egemen olmuştur. Öldükten sonra yerine, İstemi Kağan (553-572) hükümdar olmuştur. Bu iki kardeşin hükümdar olduğu yıllarda, Göktürk Devleti’nin sınırları doğuda Kingan dağlarına, batıda Hazar denizine ulaşmıştır. Göktürkler süre içerisinde batıda İran Sasani Devleti’yle birlik olarak İpek Yolu’nun denetimine sahip olmuşlardır. Bu sebeple Doğu Roma (Bizans) imparatoru dahi Göktürk hakanına elçiler göndererek onlarla iyi ilişiler kurmaya çalışmıştır.

VII. yy’da Göktürk Devleti’nin doğu bölümü kısa bir süre Çin hâkimiyetine geçmiştir ancak, 682′de Kutluğ İlteri Kağan’ın hükümdar olmasıyla yine Göktürk Devleti güçlenmiştir. Buna rağmen ardından devam eden Çin baskısı ile batıda Arap tehlikesinin oluşması, Göktürk Devleti’ni yine zor duruma sokmuştur. İran’da Sasani devleti yıkan Araplar, Orta Asya’ya kadar ilerlemişlerdir. Türkistan’ı zorlamaya başlamışlardır. Kutluğ Kağan’ın yönettiği Türk ordusu, 707 yılında Buhara civarında Arap ordusuna karşı mücadele etmiştir. 716′da Kapağan Kağan öldükten sonra onun oğulları ile yeğenleri arasında başlayan taht mücadelesi Göktürk Devleti’nin iyice zayıflamasına sebep olmuştur. Bilge Kağan 734′te vefat etmiştir. Aralıksız devam eden Çin baskısı ve batıda Arap etkisine bir de, doğudaki Moğol gücü eklenince Göktürk Devleti 745 yılında yıkılmıştır.

Göktürkler Hakkında Bilgi Özet Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

5 yorum

Sadiye için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.