Genel Sağlık Sigortası Prim Ödenecekmi Kimler Yararlanacak 2013

2012 yılına herkes sigortalı girdi. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere herkes genel sağlık sigortalısı oldu. Çalışan çalışmayan herkes sağlık yardımı alacak? Peki yardım için kimin ne kadar prim ödemesi gerekecek? Basında yer alan bütün haberlerle ilgili yanlış bilinen ya da yorumlanan bilgileri ele aldık. Dr. Resul Kurt’un yazısı :

EŞ VE ÇOCUKLARIN DURUMUKimler genel sağlık sigortası primi ödeyecek? Eş ve çocukların durumu ne olacak? Gelir tespitinde neye bakılacak? Part time çalışanlar prim ödemek zorunda mı?

Okurlarımızdan genel sağlık sigortasıyla ilgili her gün yüzlerce soru geliyor. Gerçekten herkes ne olacağı konusunda endişeli ve çoğu kişinin de uygulama konusunda bilgilendirmeye ihtiyaçları var gibi görünüyor. Bu köşede bir kaç yazımda okurlarımızı aydınlatmaya çalıştım. Önceki gün ev hanımlarının eşlerinden sağlık yardımı alacaklarını yazdım ama o kadar çok soru var ki, konuyu ayrıntılı incelemek gerekecek.

Eş ve çocukların durumu

Öncelikle genel sağlık sigortasında eş ve çocukların durumunu iyice anlatmak gerekiyor sanırım. Çalışan sigortalılarla SGK’dan emekli olanlarla (sosyal güvencesi olan kişiler) bunların eşleri, hak sahibi çocukları ve hak sahibi anne-babası GSS primi ödenmeden sağlıktan yararlanacak. Bunların ayrıca GSS primi ödemesine gerek yok. İşsizlik sigortası kapsamında sağlık yardımı alanlar da bu dönemde prim ödemeyecek. Sigortalı olarak çalışan, isteğe bağlı sigorta primi ödeyen veya SGK’dan emekli aylığı alan kişilerin kendileri zaten genel sağlık sigortasından yararlanabiliyor.

Buna göre sigortalı olarak çalışan, isteğe bağlı sigorta primi ödeyen veya SGK’dan emekli aylığı alan kişilerin;

-Eşi,

-18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocukları,

-Yaşına bakılmaksızın bu kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,

-Geçimi sigortalı tarafından sağlanan, her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirler toplamı yürürlükte bulunan asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası, bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacaktır. Bunlar herhangi bir prim ödemeyecek. Öğrencilerin anne-babaları üzerinden sağlık yardımı alması için mutlaka aktivasyon yaptırmaları gerekecek. Müstehaklık sorgulamasında öğrenci olmasına rağmen müstehak olmayanlar mutlaka öğrenci belgeleri ile SGK’na başvurmalı ve aktivasyon yaptırmalılar. Örneğin, 22 yaşında üniversite öğrencisi bir erkek çocuğun sağlık yardımı almaya devam etmesi, prim ödemek zorunda kalmaması için okuldan alacağı öğrenci belgesini SGK’na vererek aktivasyon yaptırması gerekiyor.

Anne-babasına kendi üzerinden sağlık yardımı verilenler endişe ediyor. Bu uygulama devam edecek. Bunda bir değişiklik yok.

Ancak, eğitime devam etmeyen 18 yaşını bitirmiş erkek çocuklar ile 25 yaşını doldurmuş üniversite öğrencisi erkek çocuklar gelir testine girerek eğer kişi başına 295,50 TL’den fazla gelirleri olursa genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda kalacak.

***

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ikametleri Türkiye’deki adresleri kayıtlıysa SGK otomatik olarak bu kişileri de genel sağlık sigortası kapsamına koyacak. Ve bunlar da gelir testi sonucuna göre prim ödemek zorunda kalabilecekler. Eğer nüfus müdürlüğünde ikamet adresi yurt dışı olarak düzeltilirse genel sağlık sigortası primi ödemeyecekler.

****

PART-TİME ÇALIŞAN PRİM ÖDEYECEK

Part-time çalışan işçilerin, bugüne kadar bir yıl içinde 30 gün prim ödemeleri halinde sağlık yardımlarından faydalanma hakkı vardı. Ancak artık kısmi süreli part-time veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların 01 / 01 /2012 tarihinden itibaren eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlamaları gerekecek. Raporlu personel için bu şekilde primlerin 30 güne tamamlanmasına gerek yok. Ancak bir ayı aşan ücretsiz izinlerde genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi gerekecek.

Kısmi süreli part-time veya çağrı üzerine çalışan sigortalıların eksik günlerini isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayabilmesi mümkündür. Bu kapsamda prim ödeyenler isteğe bağlı sigorta ile hem emeklilikle ilgili malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerini ve hem de sağlıkla ilgili genel sağlık sigortası primlerini ödemiş olacaklar. Bu kapsamda ödenen isteğe bağlı sigorta primleri emeklilik açısından SSK (4/a) sigortalılığına sayılacak.

Kısmi süreli part-time veya çağrı üzerine çalışan sigortalılardan isteğe bağlı sigorta primi ödemeyenlerin, 01 / 01 /2012 tarihinden itibaren eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlamaları gerekecek.

01 / 01 /2012 tarihinden itibaren ilk defa çalışmaya başlayacak olanların işverenleri tarafından verilen sigortalı işe giriş bildirgesinde, “4857 sayılı Kanun’un 13 ve 14’üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine yada ev hizmetlerinde 30 günden az çalışıyor mu ?” alanı bu sigortalıların genel sağlık sigortalısı olup olmadıklarının belirlenmesini teminen zorunlu alan haline getirilmiştir. İşverenler, bu kapsamda çalıştıracakları sigortalılar için “Evet” seçeneğini işaretlemeleri halinde “Zorunlu çalışılan gün sayısı” alanını da işaretleyecekler.

01/01/2012 tarihinden önce part-time iş sözleşmesi ile ay içinde 30 günden eksik çalışan sigortalıları bulunmakla birlikte işe giriş bildirgesi verilmesi aşamasında “4857 sayılı Kanun’un 13 ve 14’üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine yada ev hizmetlerinde 30 günden az çalışıyor mu?” alanını işaretlememiş olan yada bu alanda hayır işaretlemiş olan işverenlerin e-bildirge şifresi ile “Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgesi” verme menüsüne girerek http://app.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap) işe giriş güncelleme alt menüsüne girerek güncelleme yapmaları gerekmektedir. Eğer aralık ayında giren kişiler için işe giriş bildirgesinde bu işlem yapılmamış ise bunlar içinde yapılmalıdır.

Kişilerin gün sayıları daha sonra değişebilir. Sadece tescil edilirken bu bilgiler kullanılacak olup, kişinin gün sayısı az veya daha çok olursa ödenecek prim tutarı gün sayısına bağlı olarak değişecektir. Gün sayısının değişmesi sorun yaratmayacaktır. Yani, çağrı üzerine çalışan bir kişi için bir ay 3 gün çalışması, diğer bir ay 14 gün çalışması sorun oluşturmayacaktır. Kişi genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlayacak kadar prim ödeyecektir.

SGK tarafından yapılan duyuru ile esas itibariyle bu kapsamda part-time çalışan kişilerin prim ödemelerinin gerektiğinin anlaşılması halinde kaç gün üzerinden prim ödemelerini tespit için kullanılacak. Burada işverenlerin işe giriş bildirgesinde yapacakları bu düzeltme ile SGK otomatik tescil yapma imkânına kavuşacak ve GSS prim ödeme ve takip yükümlüsü kişilerin kendisi olacak.

Bildirim yapmayan ya da eksik bildirim yapan işverenler için aylık prim ve aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresinden sonra (ayın 1’i ila 30’u arasında ücret alanlar için takip eden ayın 23’ü, ayın 15’i ila 14’ü arasında ücret alanlar için takip eden ayın 7’si) sigortalılar re’sen tescil edilecekler.

Prim ödenmesi ve gelir testi yaptırmada yükümlülük kişilerde olup, şirketin yasal sorumluluğu işe giriş bildirgesinde güncelleme yapılmasına ilişkindir.

Sigortalıların için genel sağlık sigortası primi asgari ücret üzerinden oluşturulmuş olup aile içindeki kişi başına düşen gelirin tespiti için sigortalıların ikametlerinin yer bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat etmeleri gerekmekte olup, sigortalıların gelir testi yaptırmak istememeleri halinde aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının, asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek prim tahsilatı yapılacaktır.

Ancak bunların haricindeki, part-time, çağrı üzeri ve ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar, işsiz olup sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar zorunlu genel sağlık sigortası kapsamında prim ödeyerek veya primleri devletçe ödenerek sigortalı yapılacak. Bu kapsamdaki kişileri SPAS adlı programı marifetiyle kapsama alıp, ödeyecekleri primleri SGK tahakkuk ettirecek. Bu kişiler primlerini de bankadan ödeyecekler. Ancak sistemde önemli sorunlar var. Rapor, puantaj kaydı, iş kanununa göre verilen ücretsiz izinler veya buna benzer nedenlerle eksik günü olanların GSS primlerini 30 güne tamamlama zorunluluğu olmadığı için, uygulamada bir çok kişi part-time olanların statüsünü değiştirecek. Bence, SGK part-time işçilere zorunlu GSS primi ödemesi zorunluluğunu kaldırmalıdır. Atılan taş, ürkütülen kurbağaya değmiyor. SGK’ya da, çalışana da, işverene de yazık ediliyor.

***

KİMLER PRİM ÖDEYECEK

Sosyal güvencesi olmayanlardan 1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 dönemi için, aylık GSS primi, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarına göre;

1) Asgari ücretin üçte birinin (295.50 TL) altında ise GSS primleri devlet tarafından ödenecek,.

2)Asgari ücretin üçte biri (295.50 TL) ile asgari ücret arasında ise, 295.50 x %12 = 35.46 TL,

3) Asgari ücret (886.50 TL) ile asgari ücretin iki katı arasında ise, 886.50 x %12 = 106.38 TL,

4) Asgari ücretin iki katından (1.773 TL) daha fazla ise, 1.674 x % 12 = 212.76 TL,

olacaktır. GSS primleri ödenmez ise sağlık yardımı verilmeyecek. Bu nedenle part-time çalışanların mutlaka gelir testini 31 Ocak tarihine kadar veya yeşil kart vizesi bittikten sonra bir ay içinde yaptırmaları gerekiyor.

****

GELİR TESPİTİNDE NEYE BAKILACAK?

Başvuru, kişinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacak.

Re’sen genel sağlık sigortası tescili yapılan kişilerin gelir testi işlemleri, SGK veya ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ailenin yazılı muvafakati alınarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sonuçlandırılacak.

Gelir tespiti yapılması için başvuracak kişiler, gelir tespitine esas teşkil edecek göstergeleri içeren başvuru formu ile müracaat edecekler. Ancak, başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenecek.

Gelir tespitinde aile olarak, aynı hane içinde yaşayan eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ve genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek kişinin ana ve babası esas alınacak. Aynı hanede yaşamayan ve öğrenim nedeniyle başka bir hanede yaşayan evli olmayan çocuklardan 25 yaşını doldurmayanlar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilecek. Gelir tespiti işlemlerinde hane olarak adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adres dikkate alınacak. Aynı adreste birden fazla aile olması halinde her bir aile için ayrı ayrı gelir tespiti işlemi yapılacak.

19 Ocak 2012 – Resul Kurt – Haber7

Yazarın Konuyla İlgili Önceki Bilgilendirme Yazısı

Basında yeşil kartlıları endişelendiren haberler yer alıyor. Okurlarımız, “Hocam, yeşil kart kalkacak mı? Prim ödeyecek miyiz?” diye soruyor.

Sağlık sistemimiz, sosyal güvenlik reformuyla birlikte önemli şekilde değişti. Özellikle 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de herkes genel sağlık sigortalısı olacak. Eskiden sadece SSK, Bağ-Kur ve devlet memurlarının sosyal güvence kapsamında yararlandıkları sağlık yardımlarından artık çalışan-çalışmayan bütün vatandaşlarımız yararlanacak.

Genel sağlık sigortası (GSS) ile;

– İsteğe bağlı sigortalılar,

– 18 yaşına kadar çocuklar,

– Vatansız ve sığınmacılar,

– Türkiye’de ikamet eden ve kendi ülkesinde sigortalı olmayan yabancı ülke vatandaşları kapsama alındı. 18 yaşından küçük çocuklar, anne ya da babaları tescil edilmese veya prim ödeme ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmeseler dahi sağlık yardımlarından yararlandırılacak.

4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Kamu Görevlisi) sigortalıları veya isteğe bağlı prim ödeyenler, sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Bu sigortalılar dışında sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

1) Eşi,

2) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,

3) Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası, sağlık yardımlarından faydalanacak.

Bu kapsamda en çok yeşil kartlıların durumları merak ediliyor. Yaklaşık 9.5 milyon yeşil kart sahibinin durumu, SGK tarafından yapılacak gelir testi ile ortaya çıkacak. Yeşil kartlıların gelir durumunu yeniden değerlendirecek olan ‘Gelir Testi Yönetmeliği’ SGK tarafından hazırlandı ve yakında Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra uygulamaya girecek.

Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, banka kredi kartı harcamalarından, kira ödemelerine, kira gelirlerine ve elektrik, su, telefon kullanımlarına kadar bir çok ayrıntıyı içeren test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin (837.-TL) üçte birinden (279.-TL) az olduğu tespit edilenler herhangi bir prim ödemeden genel sağlık sigortalısı sayılacak.

Aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarı;

* Brüt asgari ücretin üçte biri (279 TL) ile asgari ücret (837 TL) arasında olanlar, brüt asgari ücretin üçte birinin yüzde 12’si (33,48 TL),

* Brüt asgari ücret (837 TL) ile brüt asgari ücretin iki katı (1.674 TL) arasında olanlar, brüt asgari ücretin yüzde 12’si (100,44 TL),

* Brüt asgari ücretin iki katından (1. 674 TL) fazla olanlar, brüt asgari ücretin iki katının yüzde 12’si (200.88 TL) tutarındaki primlerini kendileri ödeyecekler. Bu bağlamda yeşil kartlıların aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin (837.-TL) üçte birinden (279.-TL) fazla çıkması halinde de yuakrıda belirtilen tutarlarda GSS primi ödemeleri gerekecek.

18 yaşına kadar bütün çocuklar ve gençler, koşulsuz sağlık hizmeti alabilecek. Anne ve babası sigortasız dahi olsa 18 yaşını dolduruncaya kadar başka hiçbir belge istenmeden sadece nüfus cüzdanı ile her türlü sağlık yardımı alabilecekler.

Zorunlu GSS 1 Ocak 2012 tarihinde başlayacak. Dolayısıyla 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası giriş bildirgesini kuruma süresi içinde (bir ay içinde) vermeyenler hakkında bir asgari ücret (837 TL) idari para cezası uygulanacak. Belki de en önemli konu bu.

Bu kapsamda, yeşil kartlılar dışında emeklilik için gün ve sigortalılık süresini tamamladığı halde yaş bekleyenler de gelirine bakılarak GSS primi ödemek zorunda kalacak.

Kaynak: Dr.Resul Kurt – Haber 7
[email protected]
www.resulkurt.com (04.07.2011)

 

———————————————————————–

Zorunlu genel sağlık sigortası başvurusu yaptırmak isteyenler için başvurunun nasıl yapıldığını ve süreci anlatıyoruz (11 Ocak 2012 ) :

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası nasıl yapılır?

GSS olarak kısaltılan Genel Sağlık Sigortası başvurusunu yapmayanlar yani henüz GSS’li olmayanlar ve sigortalılık statüsü sona erenler ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, SGK tarafından kendiliğinden tescil edilecek. Bu kişilerin gelir tespitini yaptırmak üzere 1 ay içerisinde vakıflara başvurması gerektiği, SGK tarafından tescil edilen kişilere bildirilecek. GSS tescilinin kendiliğinden, kişinin insiyatifine bağlı kalmaksızın yapıldığı tarihten itibaren prim tahakkuk ettirilecek ve prim ödeme yükümlülüğü başlayacak. Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile tescilin tebligatı yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenler asgari ücretin iki katı prim ödeyecek. Özürlü ve yaşlı olanlar vekili aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Uzman kişi evde test yapacak!
Tescil başvurusu, kişinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il ve ya ilçe idari sınırları içerisindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılacak. Vakıf personeli, bilgi formu vasıtasıyla başvuruda bulananların evlerine gidecek.

Hesap ve Gelirler İncelemeye Alınacak!
Doğum, ölüm, evlenme, boşanma gibi olayların ardından gelir testi yenilenecek olması önemli. GSS tescili yapıldığı tarihten itibaren primi devlet tarafından ödenenler ile asgari ücretin 3’te 1’i üzerinden prim ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl yenilenecek.

Gelir tespitinde, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınacak. Aile bireylerinin banka hesapları ve aldıkmarı nakdi yardımlar da incelenecek.

Gelir testi sonucunda bütçeniz 295 liradan fazla çıktı ise ne olack ?
Gelir tespiti işlemleri, kişinin gelir tespiti başvurusundan itibaren en geç 1 ay içerisinde tamamlanacak, her bir aile için elde edilecek ortalama aylık gelir, aile bireyi sayısına bölünecek. Hesaplamalar sonucu tespit edilen ortalama geliri, mevcut asgari ücretin üçte birinden (295 TL) az olan vatandaşlar yoksul kabul edilerek primleri devlet tarafından ödenecek.

 • Geliri, asgari ücretin üçte biri (295,3 TL) ile asgari ücret(886,5 TL) arasında olanlar 295,3 liranın 12’de 1’i kadar, (35,4);
 • Geliri, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında olanlar asgari ücretin (886,5 TL) 12’de 1’i kadar (106,38 TL);
 • Geliri, asgari ücretin iki katından daha fazla olanlar, asgari ücretin iki katının (1773) 12’de 1’i kadar primi kendisiyatıracak.

Part-time çalışanlar. . .

30 günden az çalışan sigortalılar (part-time çalışmanlar, sözleşmeli öğretmenler, 4/C liler ve benzerleri), eksik günlerine ait GSS primlerini 30 güne tamamlamakla yükümlü olacak. Eksik primler yatırılmazsa vatandaş GSS’den yararlandırılmayacak, ödenmeyen primler çalışandan faiziyle tahsil edilecek.

Öğrenciler de test yaptıracak

Bu yasanın hayata geçirilmesi ile birlikte üniversite öğrencilerinin tedavi giderlerinin üniversite sağlık kültür ve spor daire başkanlığı tarafından karşılanması uygulaması sona erdi. Kanun ile, aile fertleri(anne-baba-eş) tarafından sosyal güvencesi sağlanan ve 25 yaşını doldurmamış üniversite öğrencilerinin sağlık giderleri SGK tarafından karşılanacak. Aile fertlerinin sosyal güvence sağlamaması veya üniversite öğrencilerinin 25 yaşını doldurmuş olması durumunda, öğrenciler ikametgâh ettikleri il veya ilçe merkezlerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvurarak gelir tespiti yaptıracak. Yabancı uyruklu öğrenciler ise geldikleri ülkeler ile Türkiye arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmış ise sağlık yardımlarından faydalanma hakkından yararlanmaya devam edecek.

Yeşil karta ücret değişikliği

Yeşil kartlıların tedavi giderleri 1 Ocak 2012’den itibaren SGK bütçesinden ödenecek. Yeşil kart sahipleri vize süreleri geldiğinde, vize tarihinden itibaren 1 ay içinde gelir tespitini yaptırmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuracak. Yapılacak gelir tespiti sonucunda kişi başına aylık geliri asgari ücretin üçte birinden (295,3 TL) az olanların yeşil kartı devam edecek. Gelirin asgari ücretin üçte birinden daha fazla olması halinde ise gelir durumlarına göre GSS primlerini (35,4 TL -212,7 TL) kendileri ödeyecekler. Bu da yeşil kart kapsamından çıkmış olacaklarını gösteriyor.

Başvuru Formu indir bağlantısından, başvuru yapmak için gerekli talep formu örneğini indirebilirsiniz.
blank

11 Ocak 2012

Genel Sağlık Sigortası Ne Zaman Yürürlüğe Girecek 2018 2019,Genel Sağlık Sigortası İçin Ne Kadar Prim Ödenecek,Genel Sağlık Sigortasından Kimler Yararlanabilecek Faydalanabilecek,GSS Genel Sağlık Sigortası Yaptırmak Zorunlumudur,Genel Sağlık Sigortası Sağlık Yardımı Kimlere Verilecek

75 yorum

 1. Merhaba,
  Eşim 15.10.1981 doğumlu. 2007 yılında babası vefat etti. 2010 – 2015 yılları arası üniversite öğrencisiydi. 01.02.2015 yılında evlendik. Ocak 2012 den Şubat 2015 e kadar olan dönem için borcu çıkmış. Gelir testi yaptırmadık. Borcu sildirebilir miyiz? Bunun için ne yapmamız gerekli? Şimdiden teşekkürler.

 2. merhaba ben 20. yaşında aöf 1. sınıf öğrencisiyim parttime olarak ilk defa bir işe başlayacağım bugüne kadar ssk üzerinden hep babadan yararlanıyordum işten ayrılma durumunda budan sonra değişirmi bu durum yoksa 25 yaşına kadar yararlanabiliyormuyum?

 3. Benim 17 günlük sigortam var ve durumum aktif hala çalışıyorum ameliyat olucam ağustos 19 da yararlanabilirmiyim yoksa ücretli hastamı olucam Acil cevap verirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim . . .

 4. paran yoksa öl yani haa hiç bir güvencem yok napalım şimdi bamıcakmı bu devlet bize hastayım ama gidemiyorum doktora bi yolunu bulsunlarda herkes faydalansın sağlıktan bak seçimde yaklaşıyor ihtiyaçları var malüm yinee alırlar havayı

  • Bu düzenleme zaten tam senin bahsettiğin şeyi yapıyor. Paran yoksa öl demiyor kimse sana. Paran yoksa devlet senin yerine sigorta primini ödüyor ki bu da parası olanın da olmayanın da sigortalı olarak hastanelerden yararlanması anlamına geliyor.

 5. Benim abim polis 2300 tl alıyor ama baska ilde babamda 900 tl alıyor ben 6ayın 30na kadar sigortalıydım liseyi bitirdim ve de diplomayı aldım için için saglıktan yararlanamıyorum üniversteyede gitmedim saglık sigortası yaptırmak istiyorum aylık ne kadar öderim evde babam annem ve bn kalıyorum sadece bn sigortasısızm vede ilk kayıt olmalarda saglık sigortasına hemen ilk aydan ödemeye baslanıyo mu yksa ceza ödeyip snra mı 40 50 neyse ödeniyor mu

 6. Benim abim polis 2300 tl alıyor ama baska ilde babamda 900 tl alıyor ben 6ayın 30na kadar sigortalıydım liseyi bitirdim ve de diplomayı aldım için için saglıktan yararlanamıyorum üniversteyede gitmedim saglık sigortası yaptırmak istiyorum aylık ne kadar öderim evde babam annem ve bn kalıyorum sadece bn sigortasısızm

 7. mrb iyi günler arkadaşlar ben 22 yaşında evli ve bir kızım var yeni bir sigortalı işe başladım ve annem le babam ların sigortaları yoktur benim sigortamdan faydalanabilirlermi lütfen biri sölesin tşkr

 8. Oğlumun gelir tespiti neticesinde,106 tl ödeyeceğimiz bildirildi,Benim maaşım 1600,hanımın maaşı 800tl,Lütfen hesaplamanın nasıl yapıldığını açıklarmısınız.Bana bildirilen ödeme doğrumu,şimdiden teşekkür ederim…

 9. Selam
  Ben ciddi sağlık sorunlai olan biriyim. Dolayisiyle calisamiyorum. Zaten son bir yildir zar zor aldigim yesil kartla bakiniyordum. Bu sigorta isi cikinca sgk ya basvurdum. Bana verdiği gunde vize yenilemem gerekiyormuş. Oylede yaptik. Bir ay sonra gelip sor dediler. Sordum beni genel saglik sigortasi kapsamina almislar. 35.46 tl pirimle. Ben hayatta yalniz bir kisiyim. Kardeslerim var ama hepsi evli durumlari malum. Ben nasil odeyecegim odemezsen tedavim aksadigi gibi birde cezasi var.

 10. merhabalar ben 25 nisan 2012 tarihinde sigortalı işimden ayrıldım.29 nisan 2012 tarihinde de evlendim.08 mayıs 2012 tarihinde başka bir işte sigortalı çalışmaya başladım.sigorta girşimi benim yanımda yaptılar.bu aradaki 12 günün sağlık primini yatıracakmıyım? nasıl bir yol izlemeliyim???

 11. sizin sorununuz benimki kadare olamaz.ben 12 yıllık kadrolu devlet memuruyum(sağlık bakanlığı).eşim çalışmıyor ev hanımı.geçen eşim muayene olacaktı kayıt yaptırırken ne çıksa beğenirsiniz buşahıs sgk kapsam dışıdır:)) bunlar olayı aşmışlar hükümet memurunun eşini bile sigortadan çıkarıyor sgk ya gittim arkadaşım sen memursun senin işlemini burdan yapamıyoruz müdahalede edemiyoruz sorunun ne olduğunuda burdan göremiyoruz e nerden bakcam dedim kurumunun mutemetliği ile görüş dediler gittim görüştüm baktı sisteme bir sorun yok dedi bütün kayıtlar doğru zaten neden böyle bir sorun olmuş anlamadım eşinin statüsünde hiçbir değişim yok nasıl kapsam dışı oluyor akıl erdiremiyorum dedi anlıyacağınız sorun giderilemedi ve eşim ücretli muayene olmak zorunda kaldı.sgkyı mahkemeye vericem hangi gerekçe ile eşimi sgk kapsamdışı yapmışlar gitsin mahkemede anlatsınlar dertlerini

 12. merhaba.benim babamın bağkura kaydı var ve borcuda var bağkura.bağkuru şuan kapalı.abim subay olduğu içi tsk dan sağlık hizmeti alıyorlar.bu yasa babamı kapsıyor mu?ne yapması gerekiyor?şimdiden teşekkür ederim

 13. size daha öncede sormuştum.öğrenciyim 25 yaşını dolduralı bir aya yakın oldu. 25 yaşını doldurmama rağmen babamın sigortasından yararlanıyor görünüyorum. karışıklık olabilir mi bana bi zararı olur mu? daha sonra işlem yaptırmam gerekir mi? teşekkürler.

  • bnce sistem saçma çalışıo baştan sağma iş yapıolar bnde 25 yaşımı doldurdum ve babamın sigortasından silinmişim fakat 25 yaşını doldurmuş hala babasından yararlanan arkadaşlarım var bnce şanslı insanlardan birisin..

 14. meraba. ben genel saglık sıgortası ıcın vakıfa basvurdum gelır tespıtı ıcın form verdıler evraklarımı toparlayıp goturdum ne zamandan ıtıbaren sıgortalı olabılırım?

 15. slm eşim yabancı uyruklu 3 yıldır oturum alarak burada ikamet ediyoruz sgk dan bize gss ye müracat etmemiz gerektigi bidirildi bizde müracatımızı yapmaya gittik s.y.d.vakfının bilgisayar pogramında yabancı uyruklular ilgili bir program olmadıgını sölediler ve işlemimizi yapamadılar ve bilgisayarlarına konuyla ilgili program yükleninceye kadar beklememizi sölediler biz ne yapmalıyız nereye müracat etmeliyiz bu ara benim bagkurum var ve borcumdan dolayı biz bu yola baş vurduk.saygılarımla.

 16. Şimdiye kadar yaptığım tüm araştırmalarda kendi durumumu gösteren bir cevap bulamadım.Ben 23 yaşındayım yani 25 yaşını doldurmadım şu an yüksek lisans yapmaktayım en son sgk ya gittimde bana 25 yaşına kadar öğrenci belgemi götürerek babam üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğim söylendi.Daha sonra bu yeni çıkan gss kapsamında 25 yaşını doldurmamış yüksek öğrenim görenler bu primleri yatımak zorunda değil diye belirtildi fakat yüksek öğrenimden kasıt lisans öğrencisi olmakmıdır yoksa yüksek lisansıda kapsamaktamıdır bir netlik yok.2 gün önce sgk dan adıma bir mektup geldi gelir testi yaptırmam gerektiğine dair ancak zarfın altında müstehak olanlar gelir tesiti yaptırmak zorunda değildir diye söylendi sgk nın internet sitesinden müstehaklık durumuma baktığımda MÜSTEHAKTIR yazmakta. Şimdi ben müstehak gözüküyorum yüksek lisans yapmaktayım ve 25 yaşını doldurmadım fakat adresime gelir testi yaptırmam konusunda mektup gönderilmiş bu durumda yapmam gereken nedir gelir testi yaptırmalımıyım ? Biraz uzun oldu fakat üniveristeyi bitirmiş ve şu an öğrenci olan 25 yaşını doldurmamış erkekler için hiç bir durum belirtilmemiş şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.

 17. CEVAP Alamadımben 18 yaşımı doldurdum ve babam şuanda çalışan sigortalı ve ben liseyi geçen sene bitirdim. bu şartlarda babamın sigortasından yararlanamıyorum.ayrıca üniversite sınavına hazırlanıyorum. dershaneye gidiyorum şimdi.sınav başvurumu yaptım. geçen gün mahalle muhtarında ve daha sonra yetkili bir ösym çalışanından aldığım birliğiye göre öss hazırlığındayken başvurumu yapmış isem ben hala öğrenci kapsamına giriyormuşum ve ek ödeme olmadan babamın sigortasından yararlanabiliyor muşum. sgk ya gittim böyle birşey yok dediler kestirip attılar ne yapmam gerekiyor. böyle bir hakkım varmı. varsa işlemleri anlatabilirmisiniz.

  • Yönetici: Üniversite hazırlık aşamasında resmi olarak öğrenci sayılmadığınızdan , böyle bir hakkınızın olmadığı doğrudur. Sizin ayrıca gelir tespiti yaptırıp genel sağlık sigortalısı kapsamına dahil olmanız gerekmektedir.

   • selam benım de boyle bır sorunum vardı gss kapsamına gırdım
    admın prım borclarım bırıkmıs şuan ucretlı olarak yararlanabılıyorum bu ayı odersem ucretsız yararlanabılırmıyım ya da hepsını mı odemem gerekır lutfen cevaplayın tesekkurler

 18. geçende de yazdım cevapalamadım. ben 18 yaşımı doldurdum ve babam şuanda çalışan sigortalı ve ben liseyi geçen sene bitirdim. bu şartlarda babamın sigortasından yararlanamıyorum.ayrıca üniversite sınavına hazırlanıyorum. dershaneye gidiyorum şimdi.sınav başvurumu yaptım. geçen gün mahalle muhtarında ve daha sonra yetkili bir ösym çalışanından aldığım birliğiye göre öss hazırlığındayken başvurumu yapmış isem ben hala öğrenci kapsamına giriyormuşum ve ek ödeme olmadan babamın sigortasından yararlanabiliyor muşum. sgk ya gittim böyle birşey yok dediler kestirip attılar ne yapmam gerekiyor. böyle bir hakkım varmı. varsa işlemleri anlatabilirmisiniz.

 19. iyi akşamlar ben ücretli öğretmenlik yapıyorum ve eşim devlet memuru. ben ücretli öğretmenlik yaptığım için eşimin sigortasından yararlanamıyor muyum? şimdi ben de prim ödemek zorunda mıyım acil bilgilendirir misiniz şimdiden teşekkür ederim

 20. 26.Eylül.2011 tarihinde ücretli öğretmenliğe başladım. Sigortam şu an tam olarak ödeniyor.
  Geçtiğimiz günlerde okuldaki memur, Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi formunu doldurmamı istedi ve doldurdum.
  Fakat ailemde (Annem Babam ve Kardeşim) kimsenin sigortası yok benden başka kimse çalışmıyor. Kız kardeşim üniversite öğrencisidir.
  Bu formu doldurmuş olmama rağmen Ailemden birinin gidip gelir testi istemesi gerekli midir?

  Annemi Babamı ve Kardeşimi üzerime nasıl alabilirim?
  Annemin ve babamın geliri yok onlara ben bakıyorum.
  Bu nedenle kardeşimi üzerime alabilirmiyim?

  Bilgilendirirseniz çok sevinirim.
  Teşekkürler.

 21. benim iş yerim var ve ben bağkur pirimlerimi yatırıyorum.eşimin hiç yatırılmış pirimi yoktur.genel sağlık sigortasına başvurması gerekiyormu? teşekkür ederim

 22. S.A. ben 18 yaşımı doldurdum ve babam şuanda çalışan sigortalı ve ben liseyi geçen sene bitirdim. bu şartlarda babamın sigortasından yararlanamıyorum.ayrıca üniversite sınavına hazırlanıyorum. dershaneye gidiyorum şimdi.sınav başvurumu yaptım. geçen gün mahalle muhtarında ve daha sonra yetkili bir ösym çalışanından aldığım birliğiye göre öss hazırlığındayken başvurumu yapmış isem ben hala öğrenci kapsamına giriyormuşum ve ek ödeme olmadan babamın sigortasından yararlanabiliyor muşum. sgk ya gittim böyle birşey yok dediler kestirip attılar ne yapmam gerekiyor. böyle bir hakkım varmı. varsa işlemleri anlatabilirmisiniz.

 23. babam 6 yıl önce öldü ben ve annem babamın ssk dan ve maşından yararlandım.2008 de evlendim ve ayrıldım ama boşanma ilanını daha çıkmadı tekrar yararlanabilirmiyim babamın ssk’ sından?genel sağlık sigortasınada başvurmam gerekir mi?annem emekli ve babamın maaşını da alıyor.

 24. Ya ben bu kadar SAÇMA bişey görmedım. devletin asli görevi insanı yaşatmaktır. gebertmek kaz gıbı yolmak değil, genel sağlık sigortasından ulkeın her bıreyının ucretsız faydalanması lazım. getırdıkleriyle sankı ıyılık yapıorlar, ALLAH hakkınızdan gelsın başka bışey dmıyorum bıktım özvatanımda böle bi sistemle yaşamakdan.

  • Aynen katılıyorum sana kardeşim. Yahu vatandaş zaten mağdur, parası yok! Daha ne primi isteniyor? 18 yaşını doldurmuş biri, eğer babası/annesi üzerinden sağlık sigortasından faydalanamayacaksa bu vatandaş evinde öss’ye de hazırlanamayacak mı? Işsiz vatandaşa extra külfet yüklemekten başka bir şey değil bu! Ben 23 yaşındayım. Sınavlarımın fazlalığı nedeniyle 1 ay önce işten ayrıldım ve şu an sınavlara hazırlanıyorum. Üç-beş lira işten çıkmadan önce biriktirdiğim, kenara koyduğum parayla, tasarruf ederek yaşıyorum. Anlayacağınız hiçbir gelirim yok. Zaten aileme yeterince yüküm var. Daha neyin primini ödeyeceğim? Teşekkürler..

 25. iyi günler.benim 19 yaşında ilk eşimden kızım var.babasından bir sağlık güvencesi yok.üstelik babası yurtdışında herhangi bir iletişimimizde yok.kızım açık öğretim lisesi son sınıf öğrencisi.bu sene üç gün staj yapıyor.250 lira staj ücreti alıyor.ben onu eşimin üzerinden sigortalı gösterebilirmiyim?yılbaşından önce öğrenci belgesi aldık ve sgk ya verdik.ücret alınmayacak deniyor ama biz yine hastanelerede ücret ödüyoruz.ilaç parası veriyoruz.anlamıyorum bu sistemi. nasıl bir yol izlemem gerekiyor.yardımcı olursanız sevinirim.kolay gelsin..

 26. bi türlü merak ettigim şeyi bulamıyorum lütfen cevap verin ben işten ayrıldım eşim sgklı çalışan benim genel saglık sigortasına başvurmama gerek varmı çocuklarımda benim üzerimdeydi ne yapmam gerekiyor ?

 27. Merhaba ben 30 yaşındayım babam emekli onun sigortasından yararlanıyorum şimdi ben babamın sigortasından yararlanamayacak mıyım? Gelir testi yaptırmama gerek varmı?lütfen acil cevap verirmisiniz?

  • bu millet nereden bulacak parayı karnını zor doyuruyor güya devlet iyilik yapıyor daha fakirin elindeki parayıda göz dikiyor kendileri alıyor 5000 tl gariban alıyor 600 tl onuda iş bulabilirse sizce adaletmi sayın başkanın sağlıkla bir sorunu yok amerikada oğlunu kızını rat rahat okutuyor ama fakir öğrenciler bir kalem alabilirmiyim akşama çalışıp eve ekmek götürebilirmiyim derdindeyken vatandaşın kendi yükü sırtındayken birde devlet biniyor sırtına diyecek sözüm yok türkiyeli olduğum için utanıyorum

 28. ben 21 yaşındayım üniversite mezunuyum çalışmıyorum babam bağkur emeklisi babamın üzerinden sağlık hizmeti alıyordum şimdi benimde gelir testi yaptırıp prim ödemem gerekiyor mu?acil cevap verebilir misiniz lütfen

 29. 30 yaşındayım, İstanbul’da yüksek lisans öğrencisiyim. İkametgah’ım Adapazarında ailemin yanında. Ben ise İstanbul’da part time çalışan ablam ile oturuyorum. Herhangi bir gelirim yok.

  4 ay öncesine kadar çalıştığım için İstanbul’daki evin kira kontratı ve diğer tüm faturalar üzerimde ve tarafımdan karşılanıyordu. Fakat artık ailemden destek alıyorum.

  Başvurumu Adapazarı’nda mı, İstanbul’da mı yapmalıyım? Gelir tespitim nasıl yapılacak?

 30. kimlikte memur hatası iki harf yüzünden anne ve babamın sağlık güvencesi düştü. solunum yetmezliği çeken bir kişi nasıl kimlik değiştirmek için aylarca mahkeme kararı bekliyebilir

 31. merhabalar banka daki para ve gayri menkuller hesab ediliyormu neye göre ödeme şekli cıkıyor ve arkadaş yukarıda beyan etmiş emeklilige yatan pirim geceçerli oluyormu ve ben 12 yıl prim yatırdım bagkura ve 12 yıl hastaneye gitmedim ve emeklilige 20 yıl var devlet öyle düzen kurmuşki gaz laz sanıyor böle halk kı soymak demek elektirikten karşılıksız para önceden cıkan egitime katkı payları gibi bisürü etken eger böyle devlet yönetimi varsa ben daha kolay yönetirim

 32. yabancı uyruklu öğrenciyim.istanbul da okuyorum,ailem kocaeli’de.anne ve baba Türk Vatandaşı ancak bir tek baba asgari ücretli çalışıyor ve sigortalı olan o.ben istanbul da kayıtlı olduğum için arkadaşlarımın yanında kirada oturuyorum ,hiçbir sözleşmede imzam yok mal varlığım yok ,faturalar arkadaşlarımın üstüne,benim gelir testim kim üzerinden yapılacak.ailemden ayrıyım ve çaılşmıyorum.

 33. ben bir işyernde parttime yani günde üç saat çalışıyorum ve sigortam çalıştığım saat üzerinden ödeniyor ben bu durumda ne yapmam gerekiyor birde yeni sigorta sisteminde sadece sağlıktanmı yararlanabilicem yani ilerde emeklilik gibi bir şansım varmı

 34. hayriye gürkan hanıma cevap: dilekçe verin 2011/39 sayılı genelgenin 6.2.2 bendine göre tescilinizi iptal ettirin.
  roniye cevap: evet çalışmadığın 5 ay için her sene işten çıktıktan sonra gelir testi yaptıracaksın
  veysi ye cevap: bağkurunu kapatmadan yararlanamazsın
  ayşe çakmak: yararlanmaya devam edecekler
  zeki kantar: işe giriş bildirgende tam zamanlı diye beyan verilmişse gerek yok iş yeri muhasebecisinden öğren
  elif: hayır

 35. rica etsek 5 milletvekili ve emeklisi biraraya gelse de Türkiye’de ki genel sağlık sigortası primine maaşlarıyla bi el atsalar malum 5 tanesinin aldıgı parayla 10 senede dış borcumuz kapanır… ya bi hareket etmeyin ya sizin en ufak hareketinizde ülke batıyor, çırpındıkça batırıyorsunuz bizi ! En çok vergi bizde en çok yolsuzluk da bizde terör desen bizde bunlara yogunlaşacağınıza napsak da vatandaşı biraz daha yolsak derdindesiniz ne diyim o sığındığınız Rabbimden bulun !!!

  • Atı alan üsküdarı geçmiş bu ülkede! O kadar parayı alan milletvekillerimiz arkasına dönüp bakar mı? Hiç sanmıyorum. Sosyal devlet diye bağıranlar, aslında en kapitalist olanlardır.. Ne yazık ki ülkemizde her şey tersine gittiği için parayı dilediği gibi yiyen, halkın üç kuruşunu alan kapitalist değil de sosyal oluyor!

 36. Halam için zorunlu sağlık sigortası yaptırmıştım.32 tl ödüyüruz.Fakat yeni yasaya göre geliri olmadığı için prim ödemyecek.Bunun için nereye ve ne şekilde başvuru yapmamız gerekiyor????

 37. Merhaba,
  1971 doğumluyum,20 yıllık sigorta süremi ve 5700 prim gün sayısı ile 5 şubat 2009 da kıdem tazminatını alarak işten ayrıldım.2017 de yaşı tamamladığımda maaş alıcam.eşim bağkurlu.Genel sağlık sigortası için başvurmam gerekiyor mu.Nereye başvuracağım.Ayrıca 2 kız çocuğum var. 4 ve 11 yaşlarında onlar için de yapmam gerekenler nelerdir.
  saygılarımla
  g

 38. ben şu an 3600 ıs gunumu doldurdum yası beklıyorum .15 Eylül den ıtıbaren calısmıyorum eşim kamu da çalışıyor. Benim de başvuru yapmam gerekiyor mu?

 39. ben 26 yaşında öğrenciyim arkadaş yaptın bi iş neden bunu ZORUNLU yapıyorsun insanın güven duygusunu parçalıyorsun. daha alırsın benden oy bende bana verdiğinden vericem sana….

 40. allahım benim suçum ne ki bu devlette yaşıyorum insan mıyım hayavan mı iş yok ama para ver istersen geber ben ne yapayım artık bilmiyorum atanamadım yeniden okuyorum ailem parçalanmış çocuğuma zor bakıyorum bi de bu? devlet ?bana aylık para öde diyor bunların allah inancı yok yoksa benim yavrumun rızkını yemek için üç kuruşuma göz dikmezlerdi bıktım yoruldum artık canımı alsınlarda onlarda kurtulsun bende!!!!!!!!!!

 41. merabalar ben 25 yaşındayım Annem bağkurlu ama ben yararlanamıyorum bende 12 01 2012 genel sigortaya başvurdum anemin ve babamın gayri merkulları var benim sigortam kayde alınırmı birde çalışmıyorum dışarıdan açık öğretimde okuyorum şimdi benden prim alınırmı ve .ben prim ödersem emekli olabilirmiyim şimdiden teşekürler

 42. Devlet memuru olarak görev yapmaktayım.Eşim Özel bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışır gözüküyor.19 şubat 2011 de doğum yaptışu an kısmi izinli olarak görükmekte.9 ocaktan itibaren 33 gün üçretli izine ayrıldı.Gelir testi yaptırması gerekirmi.

 43. merhabalar.
  Ben turizm sektöründe çalışmaktayım.sigortam 7 ay yatar 5 ay yatmaz.
  2012 genel sağlık sigortası için başvuru yapmam gerekiyormu?
  cevabınızı bekliyorum. teşekkürler.

 44. merhaba bugünlerde tvlerde 1/1/2012 itibariyle sosyal güvence ile ilgili bazı söylemler var beni eşim bir firmada ssk lı olarak çalışmakta ben evhanımıyım benim aylık falan ödemem gerecekmi sağlıktan yararlanmam için yoksa eşimin ssk sında faydalanacakmıyım lütfen bu konuda aydınlatırmısınız şimdiden teşekkürler acil cevap yazarsanız memnum oluruz

 45. bır işyerınde partdaım çalışıyorum işe göre bazı ay tam bazan 20-15-10 gün çalışmaktayım .sağlıktan yararlana bılırmıyım yoksa genel sağlık sigorta pırımı yatıracakmıyım .saygılarımla

 46. ben 1999 da kendi işyerimi açtım ama mali müşvirim bağkura kaydımı yaptırmadı,zaman gecince de ceza ve faiz ödememek için kayıt yaptırmadık.şimdi kanundan kaydımın yapılmadığı bağkur üzerindenmi yoksa 2 ayı gecen prim ödemeyenlere göremi sağlık sigortasından yararlanabileceğim.gelir testine hangi sartlara göre müracaat edeceğim.

 47. ben yeşil kart bürosuna gittim yeşil kartımı yenileyecektim ama benim okur yazarım olmadığı için benim elime bi kagıt verip sosyal kuruma gönderdiler.sosyal kurumdaki kişi benden 100 tl istedi.bende 100tl olmadığı için şubatın 15 inde gelin 70 tl ödeyin biz sizi ararız dediler aramadılar bende gitmedim.aradan 1 yıl geçti bana 350 tl ceza geldi .ben bu parayı ödemek zorunda mıyım? ne niçin bna bu ceza geldi?bu parayı ödemediğim takdirde hakkımda yasal işlem başlatılacagı belirtilmiş.ne yapabilirim?

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.