Gelenbevi İsmail Efendi Hayatı ve Eserleri

Gelenbevi İsmail Efendi Hayatı Kimdir, Gelenbevi İsmail Efendi Eserleri

Gelenbevi İsmail Efendi, (d. 1730, Gelen- be, Manisa – ö. 1790, Yenişehir-i Fener [bugün Lârisa, Yunanistan]), logaritma ve trigonometri alanındaki çalışmalarıyla tanı­nan Osmanlı matematik bilginidir

Müderris Mehmed Efendi’nin oğluydu. Dönemin ünlü bilginlerinden Mehmed Emin Efendi’den mantık ve matematik dersleri aldı. Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’da matematik dersleri verdi. Kâğıt­hane’de düzenlenen topçu atışlarında açı sapmalarını matematiksel yöntemlerle dü­zeltmesi üzerine Sultan III. Selim tarafın­dan Yenişehir kadılığına atandı. Yaşamının sonuna değin bu görevde kaldı.

Arap kaynaklarına dayanan matematiğin Osmanlı Devleti’ndeki son temsilcilerinden olan İsmail Efendi, Şerh-i Cedavilü’l-Ensab (1788) adlı yapıtında logaritmayı ve logaritma cetvellerini, Adla-ı Müsellesaf ta (1805) trigonometrenin üçgen çözümlerine uygu­lanmasını, Kitabü’l-Merasıd’da trigonomet­rik uzunluklar arasında dört işlem yapmak­ta yararlanılan ve bir tür hesap cetveli olan rubu tahtasının kullanılmasına ilişkin ilkele­ri açıkladı. Burhan adlı bir mantık kitabı da vardır.

Gelenbevi İsmail Efendi Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler Verdik.

7 yorum

  1. İyi ödevimi bitirdim gelenbevi ismail efendi hayatı kısa olması çok hoşuma gitti, sınıfta hep derse katılıyorum bu ödevler sayesinde teşekkürler hazırlayanın eline sağlık.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.