Galvanize İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Galvanize İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Galvanize

Galvanize kelimesi İngilizcede “heyecanlandırmak, harekete geçirmek” gibi anlamlara gelir.

 1. The coach’s motivational speech galvanized the team to win the game. (Koçun motive edici konuşması takımı oyunu kazanmaya teşvik etti.)
 2. I was galvanized by the challenge to climb the mountain. (Dağı tırmanma zorluğu beni heyecanlandırdı.)
 3. The charity’s mission galvanized the community to come together and help those in need. (Hayır kurumunun misyonu toplumu bir araya getirerek ihtiyacı olanlara yardım etmelerine teşvik etti.)
 4. The politician’s speech galvanized the crowd to take action and demand change. (Politikacının konuşması kalabalığı harekete geçirerek değişim talep etmelerine neden oldu.)
 5. The news of the impending storm galvanized residents to prepare for potential damage. (Yaklaşan fırtına haberi, sakinleri potansiyel hasara karşı hazırlamaya teşvik etti.)
 6. The success of the company’s new product line galvanized the sales team to work harder. (Şirketin yeni ürün hattının başarısı satış ekibini daha çok çalışmaya teşvik etti.)
 7. The coach’s disciplinary action galvanized the players to improve their behavior. (Koçun disiplin cezası oyuncuları davranışlarını düzeltmeye teşvik etti.)
 8. The protest galvanized the community to demand justice for the victim. (Protesto, toplumun mağdur için adalet talep etmesine neden oldu.)
 9. The teacher’s passion for the subject galvanized the students to learn more. (Öğretmenin konuya olan tutkusu öğrencilerin daha fazla öğrenmelerine neden oldu.)
 10. The new technology galvanized the company to modernize its operations. (Yeni teknoloji, şirketin işlemlerini modernleştirmeye teşvik etti.)
 11. The emergency situation galvanized the team to act quickly and save lives. (Acil durum, takımı hızlı hareket etmeye ve hayatları kurtarmaya teşvik etti.)
 12. The athlete’s inspiring performance galvanized the crowd to cheer louder. (Sporcunun ilham verici performansı seyirciyi daha yüksek sesle tezahürata teşvik etti.)
 13. The community service project galvanized the volunteers to give back to their community. (Toplum hizmeti projesi, gönüllüleri toplumlarına geri vermeye teşvik etti.)
 14. The news of the scholarship galvanized the student to study harder. (Burs haberleri öğrenciyi daha çok çalışmaya teşvik etti.)
 15. The team’s win galvanized the fans to celebrate. (Takımın kazanması hayranları kutlamaya teşvik etti.)
 16. The health scare galvanized the person to make positive lifestyle changes. (Sağlık endişesi, kişiyi ol

umlu yaşam tarzı değişiklikleri yapmaya teşvik etti.)
17. The environmental crisis galvanized the government to take action to protect the planet. (Çevre krizi, hükümeti gezegeni korumak için harekete geçmeye teşvik etti.)

 1. The charity event galvanized donors to give generously. (Hayırseverlik etkinliği, bağışçıları cömertçe bağış yapmaya teşvik etti.)
 2. The new business opportunity galvanized the entrepreneur to take risks and start a new venture. (Yeni iş fırsatı, girişimciyi risk almaya ve yeni bir girişim başlatmaya teşvik etti.)
 3. The inspiring story galvanized the audience to believe in themselves and pursue their dreams. (İlham verici hikaye, izleyicileri kendilerine inanmaya ve hayallerini takip etmeye teşvik etti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.