From Here On Out İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

From Here On Out İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

From Here On Out Nedir?

From Here On Out ifadesi, bir noktadan itibaren, artık bundan sonra anlamına gelen bir İngilizce deyimdir.

Örnek cümleler:

 1. From here on out, I will be more careful with my spending habits. (Bundan sonra harcama alışkanlıklarıma daha dikkat edeceğim.)
 2. I know I made mistakes in the past, but from here on out, I will try to be a better person. (Geçmişte hatalar yaptığımı biliyorum, ama bundan sonra daha iyi bir insan olmaya çalışacağım.)
 3. From here on out, we will need to work harder to meet our goals. (Bundan sonra hedeflerimize ulaşmak için daha çok çalışmamız gerekecek.)
 4. We’ve had a rough start, but from here on out, we’ll make sure everything goes smoothly. (Zor bir başlangıç yaşadık ama bundan sonra her şeyin düzgün gitmesini sağlayacağız.)
 5. From here on out, I will focus on my studies and work towards my degree. (Bundan sonra çalışmalarıma odaklanacağım ve dereceme doğru ilerleyeceğim.)
 6. I know things haven’t been easy, but from here on out, we will do everything we can to make things better. (Biliyorum ki işler kolay olmadı ama bundan sonra her şeyi düzeltmek için elimizden geleni yapacağız.)
 7. From here on out, I will take responsibility for my actions and try to make amends for my mistakes. (Bundan sonra eylemlerimden sorumlu olacağım ve hatalarım için telafi yapmaya çalışacağım.)
 8. We may have lost this battle, but from here on out, we will prepare even harder for the next one. (Bu savaşı kaybetmiş olabiliriz ama bundan sonra bir sonraki için daha sıkı hazırlanacağız.)
 9. From here on out, we will need to communicate better in order to avoid misunderstandings. (Bundan sonra yanlış anlamaları önlemek için daha iyi iletişim kurmamız gerekecek.)
 10. I understand that I need to make some changes, and from here on out, I will start working on them. (Değişiklikler yapmam gerektiğini anlıyorum ve bundan sonra onlar üzerinde çalışmaya başlayacağım.)
 11. From here on out, we will need to be more efficient with our time in order to meet our deadlines. (Bundan sonra, sürelerimize yetişmek için zamanımızı daha verimli kullanmamız gerekecek.)
 12. Even though we’ve had our differences, from here on out, I hope we can work together towards a common goal. (Farklılıklarımız olmasına rağmen, bundan sonra ortak bir hedefe doğru çalışabile
 1. From here on out, we will need to be more organized in order to stay on track. (Bundan sonra doğru yolda kalmak için daha fazla düzenli olmamız gerekecek.)
 2. I realize that I haven’t been the best friend, but from here on out, I will try to be there for you more. (En iyi arkadaş olmadığımın farkındayım ama bundan sonra daha çok yanında olmaya çalışacağım.)
 3. From here on out, we will need to be more adaptable to change in order to stay ahead. (Bundan sonra önde kalmak için değişime daha çok uyum sağlamamız gerekecek.)
 4. I’ve been procrastinating too much, but from here on out, I will work on breaking that habit. (Çok fazla erteleme yapıyorum ama bundan sonra bu alışkanlığı kırmaya çalışacağım.)
 5. From here on out, we will need to be more proactive in order to prevent problems from occurring. (Bundan sonra sorunların oluşmasını engellemek için daha proaktif olmamız gerekecek.)
 6. Even though we’re facing difficult times, from here on out, we will stay positive and work towards a better future. (Zor zamanlarla karşılaşıyoruz ama bundan sonra pozitif kalmaya ve daha iyi bir geleceğe doğru çalışmaya devam edeceğiz.)
 7. From here on out, we will need to be more mindful of our actions and how they affect others. (Bundan sonra eylemlerimizin diğerlerini nasıl etkilediğine daha dikkatli olmamız gerekecek.)
 8. I know I haven’t been taking care of myself, but from here on out, I will prioritize my health and well-being. (Kendime iyi bakmadığımın farkındayım ama bundan sonra sağlığımı ve iyi oluşumu önceliklendireceğim.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.