Fransız İhtilalinin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir

Burjuva sınıfının kral ve soylulara isyan etmesi ve yönetimi devralmasıyla 1789 senesinde Fransız İhtilali olarak bilinen olaylar silsilesi gerçekleşmiştir.

Fransız İhtilalinin Nedenleri Maddeler Halinde:

– Halkın fakir fakat kraliyet ailesinin lüks içinde yaşaması.

– Baskı ve zulmün artması.

– Sosyal sınıfların çokluğu (Soylular, Rahipler, Burjuvalar, Köylüler vb.)

– Köylülerin yoksul olmalarına rağmen vergi yüklerinin çok olması. Ayrıca köylülerin en fakir sınıf olmasına karşın çoğunluğa sahip olması.

– Yeni vergilerin türemesi.

Fransız İhtilalinin Sonuçları Maddeler Halinde:

– Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesinin ihtilal sırasında yayımlanması ve eşitlik vurgusunun yapılması.

– Toplum hayatında artık eşitlik, özgürlük ve adalet gibi kavramların yerleşmesi.

– İnsan haklarının ilk kez bir anayasa ile güvenceye alınması.

– Çok uluslu imparatorlukların ortaya çıkan milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmesi ve isyanların baş göstermesi. Bağımsızlık isteyen milletlerin büyük imparatorlukların sonunu getirmesi. Örnek: Osmanlı Devleti.

– Laiklik kavramının oluşması.

fransiz-ihtilali

Fransız İhtilalinin Nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde Hakkında Yorum Yapabilirsiniz.

6 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.