Flowchart İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Flowchart İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Flowchart Nedir?

Flowchart, bir sürecin veya işlemin adımlarını gösteren bir diyagramdır. Bu diyagram, basit geometrik şekiller ve oklar kullanarak bir işlem veya sürecin adımlarını açıklar.

Örnek Cümleler:

 1. A flowchart is a useful tool for visualizing a process. (Bir akış şeması, bir süreci görselleştirmek için kullanışlı bir araçtır.)
 2. When designing a new system, it’s important to create a flowchart to help identify potential issues. (Yeni bir sistem tasarlarken, potansiyel sorunları belirlemeye yardımcı olmak için bir akış şeması oluşturmak önemlidir.)
 3. The company used a flowchart to map out its sales process. (Şirket, satış sürecini haritalandırmak için bir akış şeması kullandı.)
 4. I find it easier to understand a complex process when I can see it represented in a flowchart. (Karmaşık bir süreci anlamak benim için daha kolaydır, bir akış şemasında temsil edildiğinde.)
 5. The flowchart showed the different stages of the manufacturing process. (Akış şeması, imalat sürecinin farklı aşamalarını gösterdi.)
 6. In order to improve efficiency, we created a flowchart to help us streamline our workflow. (Verimliliği artırmak için, iş akışımızı düzenlememize yardımcı olmak için bir akış şeması oluşturduk.)
 7. The flowchart illustrated the steps involved in applying for a visa. (Akış şeması, vize başvurusu yapmanın hangi adımları içerdiğini gösterdi.)
 8. We used a flowchart to analyze the bottlenecks in our production process. (Üretim sürecimizdeki darboğazları analiz etmek için bir akış şeması kullandık.)
 9. The flowchart made it easy to see where the problem was in the supply chain. (Akış şeması, tedarik zincirindeki sorunun nerede olduğunu görmeyi kolaylaştırdı.)
 10. By creating a flowchart, we were able to identify redundancies in our process. (Bir akış şeması oluşturarak, sürecimizdeki tekrarları belirleyebildik.)
 11. The flowchart helped us visualize the steps involved in setting up a new website. (Akış şeması, yeni bir web sitesi kurmanın hangi adımlarını içerdiğini görselleştirmemize yardımcı oldu.)
 12. The flowchart showed the decision-making process for approving new hires. (Akış şeması, yeni işe alımların onaylanma karar sürecini gösterdi.)
 13. We used a flowchart

flowchart to map out the customer service process. (Müşteri hizmetleri sürecini haritalandırmak için bir akış şeması kullandık.)
14. The flowchart made it clear where the breakdown in communication was occurring. (Akış şeması, iletişimdeki aksaklığın nerede olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.)

 1. By using a flowchart, we were able to see where the inefficiencies in our process were. (Bir akış şeması kullanarak, sürecimizdeki verimsizliklerin nerede olduğunu görebildik.)
 2. The flowchart helped us identify the key decision points in the project. (Akış şeması, projedeki önemli karar noktalarını belirlememize yardımcı oldu.)
 3. We used a flowchart to break down the sales process into its component parts. (Satış sürecini bileşenlerine ayırmak için bir akış şeması kullandık.)
 4. The flowchart showed the different steps involved in the hiring process. (Akış şeması, işe alım sürecindeki farklı adımları gösterdi.)
 5. By creating a flowchart, we were able to streamline the order fulfillment process. (Bir akış şeması oluşturarak, sipariş karşılama sürecimizi basitleştirebildik.)
 6. The flowchart helped us understand the dependencies between different parts of the project. (Akış şeması, projenin farklı parçaları arasındaki bağımlılıkları anlamamıza yardımcı oldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.