Fizyolojinin Babası Ragnar Arthur Granit
Web sitemize hoşgeldiniz, 21 Ağustos 2018

Fizyolojinin Babası Ragnar Arthur Granit

Granit, Ragnar Arthur (d. 30 Ekim 1900, Helsinki, Finlandiya), Fin asıllı İsveçli fizyologtur. Görme ve hareket denetimi fizyo­lojisine önemli katkılarda bulunan Granit, ışığın gözde oluşturduğu elektriksel deği­şiklikler konusundaki çalışmaları ile 1967 Nobel Fizyoloji ya da Tıp Ödülü’nü George Wald ve Haldan Hartline ile paylaştı. 1927’de Helsinki Üniversitesi’nde tıp öğre­nimini tamamlayan Granit, Pennsylvania Üniversitesi Eldridge Reeves Johnson Tıbbi Fizik Vakfı’nda ve Oxford’da Sir Charles Scott Sherrington’un laboratuvarında araş­tırmacı olarak çalıştı. 1937’de Helsinki Üni­versitesi’nde fizyoloji profesörü oldu.

İsveç uyruğuna geçtikten sonra 1940’ta Stock­holm’deki Caroline Enstitüsü’nde çalışmaya başladı; 1945’te Stockholm’deki Nobel Nörofizyoloji Enstitüsü’nün, bir yıl sonra da Caroline Enstitüsü’nün nörofizyoloji bölü­münün başkanlığına getirildi. Granit 1956-76 arasında içlerinde Rocke- feller Enstitüsü (1965’ten sonra Üniversite­si), St. Catherine College, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, Düsseldorf Üniversitesi ve Bad Neuheim’daki Max Planck Enstitü­sü’nün de bulunduğu birçok kurumda ko­nuk profesör ve araştırmacı olarak çalıştı. Görme siniri liflerinde yaptığı aksiyon potansiyeli çalışmalan sonucu, renkli görme konusunda “dominator-modulator” kuramı­nı oluşturdu. Granit bu kuramı ile ağtabaka- da bulunan ve renkleri alan üç tür ışığa duyarlı koninin, ışık tayfındaki farklı renk­lere yanıt verdiğini ve mesaj lan beyne ilettiğini kanıtladı. Sensory Mechanisms of the Retina (1947; Ağtabakadaki Duyu Mekanizmalan) adlı kitabı bu konuda klasik bir çalışma sayılmıştır.

Granit, ağtabakanın beynin uzantısı oldu­ğunu fark edip ağtabakadaki elektrofizyolo-ji bulgularının diğer duyu sistemleri için de geçerli olduğunu düşünerek, çalışmalarını hareket denetimi konusunda yoğunlaştırdı. Bu çalışmanın sonuçlannı Receptors and Sensory Perception (1955; Alıcılar ve Duyu­sal Algılama) adlı yapıtında topladı.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz