Web sitemize hoşgeldiniz, 25 Mayıs 2019

Fizyolojinin Babası Ragnar Arthur Granit

Granit, Ragnar Arthur (d. 30 Ekim 1900, Helsinki, Finlandiya), Fin asıllı İsveçli fizyologtur. Görme ve hareket denetimi fizyo­lojisine önemli katkılarda bulunan Granit, ışığın gözde oluşturduğu elektriksel deği­şiklikler konusundaki çalışmaları ile 1967 Nobel Fizyoloji ya da Tıp Ödülü’nü George Wald ve Haldan Hartline ile paylaştı. 1927’de Helsinki Üniversitesi’nde tıp öğre­nimini tamamlayan Granit, Pennsylvania Üniversitesi Eldridge Reeves Johnson Tıbbi Fizik Vakfı’nda ve Oxford’da Sir Charles Scott Sherrington’un laboratuvarında araş­tırmacı olarak çalıştı. 1937’de Helsinki Üni­versitesi’nde fizyoloji profesörü oldu.

İsveç uyruğuna geçtikten sonra 1940’ta Stock­holm’deki Caroline Enstitüsü’nde çalışmaya başladı; 1945’te Stockholm’deki Nobel Nörofizyoloji Enstitüsü’nün, bir yıl sonra da Caroline Enstitüsü’nün nörofizyoloji bölü­münün başkanlığına getirildi. Granit 1956-76 arasında içlerinde Rocke- feller Enstitüsü (1965’ten sonra Üniversite­si), St. Catherine College, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, Düsseldorf Üniversitesi ve Bad Neuheim’daki Max Planck Enstitü­sü’nün de bulunduğu birçok kurumda ko­nuk profesör ve araştırmacı olarak çalıştı. Görme siniri liflerinde yaptığı aksiyon potansiyeli çalışmalan sonucu, renkli görme konusunda “dominator-modulator” kuramı­nı oluşturdu. Granit bu kuramı ile ağtabaka- da bulunan ve renkleri alan üç tür ışığa duyarlı koninin, ışık tayfındaki farklı renk­lere yanıt verdiğini ve mesaj lan beyne ilettiğini kanıtladı. Sensory Mechanisms of the Retina (1947; Ağtabakadaki Duyu Mekanizmalan) adlı kitabı bu konuda klasik bir çalışma sayılmıştır.

Granit, ağtabakanın beynin uzantısı oldu­ğunu fark edip ağtabakadaki elektrofizyolo-ji bulgularının diğer duyu sistemleri için de geçerli olduğunu düşünerek, çalışmalarını hareket denetimi konusunda yoğunlaştırdı. Bu çalışmanın sonuçlannı Receptors and Sensory Perception (1955; Alıcılar ve Duyu­sal Algılama) adlı yapıtında topladı.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz