Web sitemize hoşgeldiniz, 17 Kasım 2018

Fiilden İsim Yapan Ekler ve 20 Tane Örnek Kelimeler

Aşağıda fiilden isim yapan ekler ve 20 tane örnek kelimeler kısaca olarak ele alacağız.

Fiilden isim yapan ekler yapım ekleridir. Yapım ekleri kelimenin anlamını değiştirir. Yapım eklerini eklendikleri kelimenin anlamını değiştirerek yeni anlam kazanmasına neden olur. Yapım ekleri türemiş kelimelerdir. Yapım ekleri dört şekilde meydana gelir. Bunlar isimden isim yapan yapım ekleri, isimden fiil yapan yapım ekleri, fiilden fiil yapan yapım ekleri, fiilden isim yapan ekleri şeklindedir.

Bir kelimenin ek almamış olan yalın haline kök denir. Kökün ek almış haline gövde denir. Gövdeden sonra da ekler gelebilir. Yapım ekleri sondan eklemeli olarak gelir. Bir kelime birden fazla yapım eki alabilir. Bir de çekim ekleri bulunmaktadır. Çekim ekleri kelimenin anlamının değişmesine neden olmaz. Yapım ekleri ise yapıcı oldukları için türemiş kelimelerin oluşmasına neden olur.

Kelimede anlam konusu sınavlardan en fazla çıkan konulardan biridir. Bu nedenle çok iyi çalışılması ve üzerinde durulması gereken bir konudur.

Fiilden isim yapan yapım ekleri ve örnekleri şu şekildedir:

*ara+mak > aramak

*sor+mak > sormak

*kaç+ak > kaçak

*göç+ek > göçek

*düz+gün > düzgün

*say+gı > saygı

*sev+gi > sevgi

*dal+gıç > dalgıç

*sar+kaç > sarkaç

*öğren+ci > öğrenci

*öğret+men > öğretmen

*doğ+u > doğu

*bat+ı > batı

*gel+enek > gelenek

*gör+enek > görenek

*aç+lık > açlık

*seç+men > seçmen

*uy+sal > uysal

*düşün+ce > düşünce

*bil+mece > bilmece

Fiilden İsim Yapan Ekler ve 20 Tane Örnek Kelimeler Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. Arda orhan dedi ki:

    Bir tane daha örnek verir misin

  2. bilal dedi ki:

    Fiilden isim yapan ekler yapım ekleri. Bu ekler sayesinde yeni sözcükler oluşuyor. Tamamen fiilden bağımsız yeni sözcükler olduğu için bu tür ekler yapım eki olarak bilinir.

Yorum Yaz