Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Nisan 2021

Felsefede Dogmatizm Nedir

Felsefede dogmatik nedir hakkında bilgi kısaca, felsefede dogmatizm nedir.

Felsefede mutlak hakikat arayışı esastır. Şüpheciliğin karşısında bir görüş olan dogmatizm, mutlak hakikate şüphe etmeden, bazı ilkeler ışığında ulaşılabileceğini söyler. Rasyonalizm, emprizm, kritisizm, entüisyonizm, pozitivizm, çözümleyici felsefe, pragmatizm ve fenomenoloji gibi dogmatik akımlar felsefede şüpheciliğin karşısında duran görüşlerdir.

Aklın doğru bilginin kaynağı olarak görüldüğü akım rasyonalizm olarak bilinir.

Deneyi bilginin elde edilebileceği yegane kaynak olarak gören akım emprizmdir. Buna göre aksiyom, kategori ve doğuştan fikirler var olamaz çünkü deney dışında kalmaktadırlar.

Bilme güçlerinin eleştiriye tabi tutulduğunda bilginin değer ve kaynağının saptanabileceğini savunan kritisizm ise bu yolda kesin bilgiyi bulmayı amaçlamaktadır.

Pozitivizm de deneycilikten büyük ölçüde etkilenmiştir ve “metafizik” olarak adlandırdığı deney dışı kalan her şeyi görmezden gelir. Bu görüşe göre bilginin kaynağı olgulardır.

Dil çözümlemelerinin gerçeğin bilgisine ulaşmakta kullanılması gereken yol olarak tanımlandığı akım ise çözümleyici felsefe akımıdır.

Entüisyonizme göre kesinliği bulunan tek şey sezgidir. Akıl ve duyular da entüisyonizm tarafından kabul görür ancak yeterli ve kesin değillerdir.

Pragmatizmde değer gören şeyler fayda veren şeyler olarak tanımlanır. Bu akıma bu sebeple faydacılık da denir.

Dışarda görünen olayların yeterli olmadığını ve bilincimizdeki görünmeyen olayları da yorumlamamız gerektiğini iddia eden akım ise fenomenolojidir.

Felsefede Dogmatizm Nedir Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. Raya dedi ki:

    Ne kadar bilirsen bil söylediklerinin sadece karşındakinin anladığı kadardır yorumlayin

  2. Raya dedi ki:

    Mevlana nin sözünü açıkla

Yorum Yaz