Felsefe İle Din Arasındaki Farklar Ve Benzerlikler

Bu yazımızda felsefe ile din arasındaki farklar ve benzerlikler kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Din, insan üzerinde bir borçtur. Yaratılış gerçeği ölçüsünde dinin bir borç olarak insanlar üzerinde bulunması kulluk görevlerinin yapılmasına alan sağlar. Din, iman meselesi üzerinde kalp ile tasdik, dil ile ikrar gerektirir. Din, akıllı insanlar içindir.

Felsefe, akıl yürütme sanatıdır. Akıl yürütme kabul etmeyi temelde reddeder. Nedensellik içerisinde ispat gerektirir. İnancı bir meleke olarak kabul etmez. Felsefe doğruya ulaşma çabası olarak yanlış yolları da mazur görebilir.

Felsefe ile din arasındaki benzerlikler şu şekildedir:

*Evreni anlama gayeleri aynıdır.

*Evreni açıklamaya çalışırlar.

*Her ikisi de eleştireldir.

Felsefe ve din arasındaki farklılıklar şu şekildedir:

*Felsefe eleştireldir. Din, dogmatiktir.

*Felsefede ispat zorunluluğu vardır. Dinde bu nedensellik içinde kabuldür.

*Felsefe akıl yürütme vardır. Dinde iman konusu kabulden oluşur.

*Felsefe insan aklını önceler. Din vahyi kaynak olarak esas alır.

*Felsefede kuşkucu ve şüpheci yaklaşımlar vardır. Dinde kuşkuya yer yoktur.

Dinde vahiy merkezli bir hayat söz konusudur. Akıllı insanlara hitap eden din, kalp ile tasdik, dil ile ikrar gerektirerek iman ve amel olarak ikiye ayrılır. Felsefe sadece düşünce eğilimi üzerine yoğunlaşarak doğruyu yanlışlar içerisinden çıkarma çabası içindedir.

Din felsefesi kavramı, dinin felsefe ile olan ortak yanını ve amaç birlikteliğine değinir. Böylece bir ortak noktada birleşirken sorgulayıcı yanları örtüşür.

Felsefe İle Din Arasındaki Farklar Ve Benzerlikler Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.