Web sitemize hoşgeldiniz, 19 Ocak 2021

Evropiyum elementinin özellikleri

Evropiyum nedir hakkında bilgi, Evropiyum elementinin özellikleri

Evropiyum (Eu), periyodik tablonun Illb grubundaki azrak toprak metalleri dizisin­den kimyasal element; lantanitler dizisinin en yumuşak, en uçucu ve yoğunluğu en düşük üyesidir. 1896’da Eugène-Anatole Demarçay tarafından keşfedilen ve adını Avrupa kıtasının Batı dillerindeki adından (Europe) alan bu element, en az bulunan azrak toprak metallerinden biridir; bastnae- zit, monazit gibi azrak toprak minerallerin­de ve çekirdek bölünmesi ürünlerinde çok az miktarda bulunur. Evropiyum bu kay­naklardan genellikle +2 yükseltgenme ba­samağına indirgenerek ve sülfat iyonlarıyla çöktürülerek ayrılır. Daha çok bilimsel araştırmalarda yararlanılan evropiyum, ısıl nötronları kolayca soğurduğundan nükleer reaktörlerdeki denetim çubuklarında, fos­forun etkinleştirilmesinde, bazı elektronik gereçlerin yapımında ve flüorışı camların üretiminde kullanılabilir. Erimiş halojenürlerinin elektrolizi ya da oksitlerinin element halindeki lantanla indirgenip metal evropi­yumun damıtılmasıyla elde edilen bu ele­ment, hava, oksijen ve suyla kolayca tepki­meye girer. Doğada bulunan iki izotopu da kararlıdır: Evropiyum-151 (yüzde 47,82) ve evropiyum-153 (yüzde 52,18).

Bileşiklerinde daha çok +3 değerlikli olan evropiyum, bu yükseltgenme durumunday­ken tipik bir azrak toprak elementi gibi davranarak genellikle uçuk pembe renkte bir dizi tuz oluşturur. Çiftleşmemiş elek­tronların varlığı nedeniyle, Eu+3 iyonu paramagnetiktir. Evropiyum, bütün azrak top­rak metalleri içinde en kolay elde edileni ve +2 yükseltgenme durumundayken en karar­lı olanıdır. Eu+3 iyonları içeren çö­zeltiler, çinko metali ve hidroklorik asitle indirgenerek, çözelti halindeki Eu+2 iyon­larına dönüştürülebilir; havanın oksijeni ortamdan uzaklaştırıldığı sürece, bu iyon­lar seyreltik hidroklorik asit içinde kararlı haldedir. +2 değerlikli evropiyumun, rengi beyaz ile açık sarı ya da yeşil arasında değişen evropiyum (II) sülfat, klorür, hid­roksit ve karbonat gibi bir dizi tuzu bilin­mektedir. +2 değerlikli evropiyum haloje- nürleri de, +3 değerlikli susuz halojenürlerinin hidrojenle indirgenmesiyle elde edile­bilir.

Evropiyum elementinin özellikleri

atom numarası                          63

atom ağırlığı                              151,96

erime noktası                            822°C

kaynama noktası                      1.597°C

özgül ağırlığı                             5,253 (25°C’de)

birleşme değeri                         2,3

elektronların yerleşimi 2-8-18-25-8-2 ya da (Xe) İf5d°6s2

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz