Web sitemize hoşgeldiniz, 25 Kasım 2020

Eski İlk Türk devletlerinde ekonomik hayat

Eski Türk Devletlerinde Ekonomik Hayat Hakkında Bilgi

Eski Türk toplumunda ekonomik yaşamın temeli hayvancılığa dayalıydı. At ve koyun beslenen hayvandı.

■ Tarım, ancak nehir ve göl kıyıları ile yağış alan elverişli bölgelerde yapılıyordu. Hunlara ve Göktürklere ait sulama kanalları, Türklerin tarıma da büyük önem verdiğini göstermektedir. Türklerin yetiştirdiği ilk ürünler mısır, yonca ve darıdır.

Uygurlar yerleşik hayata geçtiklerinden dolayı tarıma daha büyük önem vermişler, hayvancılıkta ise diğer Türk Devletleri kadar etkili olamamışlar.

■ Orak, saban, sulama kanalları ve Çin’den tohumluk buğday satın alınma­sı Türklerin tarımla uğraştıklarının kanıtıdır.

■ Türkler Hunlardan itibaren ticarete önem vermeye başlamışlar ve yakın komşuları ile yoğun ticari ilişkilerde bulunmuşlardır (en çok Çinlilerle). Bu ülkelere canlı hay­van, deri, kösele, kürk ve hayvansal gıdalar satmışlar, karşılığında tahıl ve giyim eşyası almışlardır.

■ ipek Yolu ve Kürk Yolu’nun Türklerin elin­de olması Türk devletlerine büyük avantaj sağlamıştır.

Eski Türk devletlerinde ekonomik hayat özellikleri hakkında bilgi kısaca, İslamiyetten önceki ilk Türk devletlerinde ekonominin temeli

■  Talaş Savaşı’ndan (751) sonra ticari ya­şamda Çinli tüccarların yerini giderek Müs­lüman tüccarlar almaya başladı. Böylece Türklerle Müslümanlar arasındaki ticari et­kinlikler artmaya başladı.

■  Türkler eski devirlerden beri çeşitli ma­denleri işlemesini ve bu madenlerden araç gereç yapmasını biliyorlardı. Göktürklerin demircilikle uğraştıkları, Hunların Altay- lardaki demir madenlerini, Hazarların da Kafkaslardaki altın ve gümüş madenlerini işledikleri bilinmektedir.

■  Devletin başlıca gelirleri; toprak ve hayvan vergileri, savaş ganimetleri, bağlı devletler­den ve ticaretten sağlanan vergilerdir.

■  Türklere ait ilk madeni para örneğinin Göktürklere ait olduğu ortaya çıkmıştır. Bu paralar Türklerin ticarette de gelişmiş olduklarını ve ileri bir medeniyete sahip ol­duklarını göstermektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz