Web sitemize hoşgeldiniz, 20 Eylül 2021

Endülüs Emevi Devletinin Özellikleri Hakkında Bilgi

Bu yazımızda Endülüs Emevi Devletinin özellikleri hakkında bilgi kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Emevi Devleti’nin Abbasiler tarafından yıkılmasının ardından İspanya topraklarına kadar uzanan Emevi Devleti’nin topraklarından geriye sadece İspanya üzerinde bulunan topraklar kalmıştır. Emevi Devleti’nin hükümdarı Abdurrahman’ın Abbasiler’den kaçarak Avrupa topraklarına sığınması gerçekleşmiştir.

 

Avrupa topraklarında Emevi Devleti’nin tebaası olarak yaşayanlar Abdurrahman’ı halife tanıyınca Endülüs Emevi Devleti 756 yılında Kurtuba’da kurulmuştur. Abbasi Devleti de hükümran olduğu topraklarda 550 sene hüküm sürmüştür.

Endülüs Emevi Devleti 756 -1031 yılları arasında varlığını korumuştur. Avrupa’da kurulan ilk Müslüman devleti olma özelliği bulundurur. İslam dünyasında devletleşme halifeliğin de paylaşılmasın gibi bir sorunu gündeme getirmiştir.

Endülüs Emevi Devleti en parlak dönemini III. Abdurrahman ve II. Hakem döneminde yaşarken, dünya üzerinde üç önemli İslam devletinde üç ayrı halifelik sürmüştür. Abbasiler ve Fatimiler diğer iki devlettir.

Endülüs Emevi Devleti, bilim, sanat, eğitim, teknik ilerleme gibi alanlarda büyük gelişmeler yaşanmasını sağlamıştır. Toprakları üzerinde camiler, medreseler, kütüphaneler, bilim merkezleri, rasathaneler, kervansaraylar yapmışlardır.

Endülüs Emevi Devleti’nin tedrisat telakkisi birçok ilim ve bilim adamının yetişmesine ve bütün dünyayı etkilemesine neden olmuştur. Devrin en meşhur ilim adamlarından biri de İbni Rüşt’tür. İbni Rüşt günümüzde de felsefesi yaşayan bir insandır.

Endülüs Emevi Devleti etnik karışıklıklar nedeniyle parçalanma sürecine girmiştir. Etnik ve kültürel ayrışma 1031 yılında devletin yıkılması ve beylikler döneminin başlaması gibi sonuçlara neden olmuştur. Endülüs Emevi Devleti’nden sonra kurulan beyliklerden biri de Beni Ahmer Beyliği’dir.

Endülüs Emevi Devletinin Özellikleri Hakkında Bilgi Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. nurşen dedi ki:

    Endülüs Emevi devleti özellikleri ayrıntılı ve en yalın haliyle anlatılmış güzel ve bilgi değeri oldukça yüksek olan bir konu anlatım yazısı.

Yorumu Cevapla [ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]