Ege Bölgesinin El Sanatları Nelerdir?

p20

Bu yazımızda Ege Bölgesi’nin el sanatları nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Ege Bölgesi, Türkiye’nin 7 coğrafik bölgesinden birisidir. Ülkenin en batısında yer alır. Nüfus yoğunluğu fazladır. Yükseltisi azdır. Ulaşım ve sanayi gelişmiştir. Enerji santralleri bulunmaktadır. Yeraltı ve yerüstü kaynakları açısından zengindir. İklimi Akdeniz iklimidir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yer yer yağışlıdır. Dağlar denize paraleldir. Bunun sonucunda kıyı şeridi girintili ve çıkıntılıdır.

Ege Denizi, bölgenin kıyısı olduğu denizdir. Akdeniz ile bağlantılıdır. Denizcilik, liman ticaretleri dolayısıyla gelişmiştir. Tarım ve gıda sektörü de gelişmiştir. Maden yatakları bölgede bulunan diğer zenginliklerdendir.

Bölge insanların beslenme alışkanlıkları ve davranış şekilleri coğrafya ve iklimden kaynaklı olarak hep aynıdır. Turizmin geliştiği bölgede insanlar yardımsever, misafirperver, hoşgörülü ve sıcakkanlıdır. Bu özellikler Anadolu insanının tamamında vardır.

Bölgede yöresel gelenek ve görenekler, örf ve adetler, dini inanışlar yaşatılmaktadır. Bu da bölge bir takım el işçiliklerinin de gelişmesine zemin hazırlamıştır. El sanatları zanaatkarlığı nesilden nesle aktarılarak yaşatılmaya devam etmektedir. Halıcılık, dokumacılık, kilimcilik, hasırcılık, kilcilik, çömlekçilik, mermercilik, bakırcılık, ebru sanatı bölgede yoğun olarak yapılan el sanatlarındandır.

Ege Bölgesi ürüten bir halka sahiptir. Bölgenin zenginliklerinden üst düzeyde yararlanan halk ayrıca çalışkanlığı ile bunu zanaat haline getirerek bir sanat anlayışıyla işçiliğe dökmüştür. Bakır ve mermer Türkiye’de en çok çıkarılan zenginliklerdir. Bu nedenle bakırcılık, kalaycılık, mermercilik gelişmiştir. İplikçiliğin gelişmesiyle de dokumacılık, kilimcilik, hasırcılık, halıcılık gelişmiştir.

Ege Bölgesinin El Sanatları Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.