Earth Works İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Earth Works İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Earth Works

Earth Works, toprağı kaldırma, kazma, doldurma ve düzenleme işlemlerini içeren bir inşaat terimidir.

 1. The construction company carried out earth works to level the ground for the new building. (İnşaat şirketi, yeni binanın temeli için araziyi düzleştirmek için toprak işleri yaptı.)
 2. The earth works were completed ahead of schedule. (Toprak işleri programdan önce tamamlandı.)
 3. The cost of the earth works was included in the overall project budget. (Toprak işleri maliyeti, genel proje bütçesine dahil edildi.)
 4. The earth works required heavy machinery and skilled operators. (Toprak işleri için ağır makineler ve uzman operatörlere ihtiyaç vardı.)
 5. The earth works caused some disruption to traffic on the nearby roads. (Toprak işleri yakındaki yollarda bazı aksaklıklara neden oldu.)
 6. The earth works uncovered some archaeological artifacts. (Toprak işleri, bazı arkeolojik eserlerin ortaya çıkmasına neden oldu.)
 7. The earth works were necessary to install the underground utilities. (Toprak işleri, yer altı hizmetlerini kurmak için gereklidir.)
 8. The earth works had to be halted due to adverse weather conditions. (Toprak işleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle durdurulmak zorunda kaldı.)
 9. The earth works revealed the presence of an underground stream. (Toprak işleri, yer altı bir akarsuyun varlığını ortaya çıkardı.)
 10. The earth works required a permit from the local authorities. (Toprak işleri, yerel yetkililerden izin gerektiriyordu.)
 11. The earth works caused some environmental damage that had to be remedied. (Toprak işleri, giderilmesi gereken bazı çevresel hasarlara neden oldu.)
 12. The earth works were necessary to prepare the site for the construction of the new factory. (Toprak işleri, yeni fabrikanın inşası için arazi hazırlığı için gereklidir.)
 13. The earth works were completed by a team of experienced contractors. (Toprak işleri, deneyimli müteahhitler ekibi tarafından tamamlandı.)
 14. The earth works required careful planning and coordination with other aspects of the construction project. (Toprak işleri, inşaat projesinin diğer yönleriyle dikkatli planlama ve koordinasyon gerektirdi.)
 15. The earth works involved excavation to a depth of several meters. (Toprak işleri, birkaç metre derinliğe kadar kazıyı içeriyordu.)
 16. The earth works created a large amount of soil that had to be transported off-site. (Toprak işleri, taşınması gereken büyük miktarda toprağın oluşmasına neden oldu.)
 17. The earth works were carried out in stages to minimize disruption to the local community. (Toprak işleri, yerel topluluğu en az rahatsız edecek şekilde aşamalı olarak gerçekle

tirildi.)
18. The earth works required careful consideration of the soil composition and drainage patterns of the site. (Toprak işleri, alanın toprak bileşimi ve drenaj özelliklerinin dikkate alınmasını gerektirdi.)

 1. The earth works involved the use of bulldozers, excavators, and dump trucks. (Toprak işleri, greyderler, ekskavatörler ve kamyonların kullanımını içeriyordu.)
 2. The earth works were completed successfully, and the construction project proceeded on schedule. (Toprak işleri başarılı bir şekilde tamamlandı ve inşaat projesi program dahilinde devam etti.)

(Türkçe karşılıkları mavi ve kalın olarak belirtilmiştir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.