Durum Hikayesi Nedir Ve Temsilcileri

Bu yazımızda durum hikayesi nedir ve temsilcileri kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Tanzimat Dönemi ile birlikte Türk Edebiyatı türleri arasına giren hikaye, olay ve durum hikayesi olmak üzere ikiye ayrılır. Olay örgüsü etrafında, yer, zaman ve kişi unsurlarından oluşarak gerçek ya da gerçeğe yakın olayların tamamının ya da bir bölümünün aktarıldığı türlerdir.

Durum hikayesi, herhangi bir olayın sadece bir kesitinin durum olarak aktarıldığı hikayelerdir. Olay örgüsü bulunsa da okuyucunun hayal gücüne havale edilerek sadece durum aktarılır. Durum hikayesinde okuyucunun hayal gücünden yararlanma söz konusudur. Sade ve anlaşılır bir dil kullanılır.

Durum hikayesinin temsilcileri, dünyada Rus yazar Anton Çehov’dur. Ülkemizde ise temsilcileri Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal’dır. Bu yazarlar durum hikayesi türünde önemli eserlere sahip olarak rüştünü ispatlamış isimlerdir.

6 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.