Web sitemize hoşgeldiniz, 29 Kasım 2020

Dünya Meteoroloji Örgütü

Dünya Meteoroloji Örgütü Nedir

Dünya Meteoroloji Örgütü (World Meteorological Organization  Kısaltması > WMO), Birleşmiş Milletler’e bağlı uzmanlık kuruluşudur. Dünya çapında bir meteorolojik gözlem sisteminin kurulmasını, gözlem bilgilerinin standartlaştırılarak ülkeler arası değişime açılmasını, meteorolojinin başka alanlara uygulanması­nı ve az gelişmiş ülkelerde ulusal meteorolo­ji hizmetlerinin geliştirilmesini amaçlar.

WMO’nun önceli, hava durumuna ilişkin hizmet veren çeşitli ulusal kuruluşların yö­neticilerince, hükümetler dışı bir örgüt ola­rak 1873’te kurulan Uluslararası Meteorolo­ji Örgütü’dür. 1947’de bu kuruluşun düzen­lediği bir konferansta yeni bir örgütün kurulmasını öngören Dünya Meteoroloji Sözleşmesi kabul edildi. Bu sözleşmeyle kurulan WMO çalışmalarına 1951’de başladı.

Bütün üye ülkelerin temsilcilerinden olu­şan Dünya Meteoroloji Kongresi en az dört yılda bir toplanır, genel politikayı saptar ve yönetmelikleri kabul eder. Yirmi dokuz üyeli Yürütme Komitesi yılda en az bir kez toplanır ve genel politikayı uygular. Cenev­re’de bulunan Sekreterlik yönetsel merkez olarak çalışır. Üyelerin kendi bölgelerine özgü sorunları tartıştıkları altı bölgesel ko­misyon vardır. Ayrıca meteorolojinin, ta­rım, hayvancılık, su kaynakları, hava kirlili­ğinin denetlenmesi, deniz coğrafyası ve başka alanlara uygulanmasını inceleyen çe­şitli teknik komisyonlar kurulmuştur. Dünya Meteoroloji Örgütünün görevleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz