Web sitemize hoşgeldiniz, 25 Şubat 2021

Dünya Gıda Konseyi

Dünya Gıda Konseyinin Merkezi Nerede, Dünya Gıda Konseyinin Görevleri

Dünya Gıda Konseyi (World Food Council – WFC), Dünya Gıda Konferansı’nm önerisi üzerine BM Genel Kurulu’nca Ara­lık 1974’te oluşturulan uluslararası örgüttür. Yılda bir kez toplanan WFC, BM Genel Kurulu’nca seçilen 36 üyeden oluşur. Mer­kezi Roma’dadır.

WFC üye ülkeler arasında bilgi alışverişini sağlar ve gıda politikası için stratejiler geliştirerek Genel Kurul’a bildirir. Konse­yin gelişmekte olan ülkelerde öncelik verdi­ği konular beş temel grupta toplanır:

1) Gıda üretiminin arttırılması;

2) Gıda yardımı programlarının sayısının artırılması ve daha verimli hale getirilmesi;

3) Uluslararası bes­lenme koşullarının iyileştirilmesi;

4) Dünya çapında bir gıda güvencesi sistemi çerçeve­sinde uluslararası bir tahıl rezervinin oluştu­rulması;

5) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki gıda ticaretinde engelle­rin azaltılması.

Dünya Gıda Konseyinin kuruluş amaçları, sorumlulukları ve görevleri hakkında bilgiler aktardık.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz