Doğu Anadolu Bölgesi İklim ve Bitki Örtüsü

Doğu Anadolu Bölgesi İklim ve Bitki Örtüsü Özellikleri

İklim ve Bitki Örtüsü

Bölgede yükselti, dağların uzanışı ve denize uzaklık; sı­caklık ve yağış üzerinde etkili olmaktadır.

Bölgenin denizden uzak olması ve yüksek dağlık alan­ların fazlalığı, bölgede karasal iklimin şiddetli olmasına neden olmuştur. Yıllık sıcaklık farkları fazladır. (30° nin üzerindendir.) Kışlar şiddetli, uzun ve soğuk geçer. Bu­na bağlı olarak doniu gün sayısı fazladır. (140 gün) Kar örtüsü 5-6 ay yerde kalır. Yazlar ise serin ve kısa geçer.

Bölgede; donlu gün ve karla örtülü gün sayısı ile yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu bö­lüm Erzurum-Kars’tır.

Örnek Soru

Yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisinin göz önüne alınmadığı, deniz düzeyine indirgenmiş bir izoterm haritasında aşağıdakilerden hangisinde enleme bağlı bölge içi sıcaklık farkının diğerlerinden daha fazla ol- ması beklenir?

A) Karadeniz Bölgesi                      B) Marmara Bölgesi

C) Doğu Anadolu Bölgesi                D) Akdeniz Bölgesi

E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

(ÖSS 2000)

Çözüm

Enleme bağlı bölge içi sıcaklık farkının fazla olabilmesi için bölgenin kuzey-güney yönlü geniş olması gerekir. Bu durumda en geniş bölge Doğu Anadolu Bölgesi’dir.

Cevap:C

Doğu Anadolu’da yağışın bölgedeki dağılışı belirgin farklılık gösterir. Bölgedeki çöküntü alanlarına düşen yağjş miktarı çok azdır. (400 mm’nin altında) En fazla yağış, Hakkari Bölümü’ndeki dağlık alanlara ve Kuzey Anadolu’daki yüksek plato ve dağlara düşer.

Kış sıcaklıkları düşük olduğu için yağışlar kış mevsimin­de kar şeklindedir. Bölgede yağış rejimi düzensizdir. En çok yağış ilkbahar mevsiminde görülür, yükseltinin faz­la olduğu yerlerde ise yaz yağışları fazladır.

Doğu Anadolu’da iklim koşullarına göre farklı bitki toplu­lukları görülür. Alçak ovalarda bozkır, yüksek alanlarda ormanlar yer alır. Karasal iklimin etkisinden dolayı or­man üst sınırı 2700 – 2800 m’ye ulaşır. Erzurum-Kars bölümünde yaz yağışlarından dolayı çayırlar yayılış gösterir. Doğu Anadolu Bölgesi İklimi ve Bitki Örtüsü Özellikleri hakkında bilgi aktardık.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.