Doğal Afetlerden Korunma Yöntemleri

Doğal afetlerden korunma yolları, doğal afetlerden korunma yöntemleri nelerdir

1)Deprem: Yeraltında meydana gelen kırılmalar ile birlikte ani olarak oluşan titreşimlerin dalgalar şeklinde  yayılarak bulundukları yerleri ve yer yüzeyini sarsmasına deprem denir.

Depremden Korunmak İçin Yapılması Gerekenler

-Deprem kuşakları üzerinde yerleşim yerleri kurmamak
-Konutların kurulduğu arazilerin sağlam olmasına dikkat etmek
-İnşaat malzemelerinin depreme dayanıklı olmasına dikkat etmek
-Binaların çok katlı olmasını engellemek

2)Erozyon: Su ve rüzgar gibi doğal yollar sebebiyle toprağın bir yerden aşınıp  başka bir yere taşınmasına erozyon denir.

Erozyondan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler
-Bitki örtüsü olmayan yerler ağaçlandırılmalıdır.
-Yamaçlar basamaklara ayrılmalı ve buralara ağaç dikilmelidir.
-Eğimli tarlalar dik değil yatay olarak sürülmelidir.
– Aşırı otlatmaya engel olarak meralar korunmalıdır.

3)Sel: Yağmurlar veya eriyen kar ve buzlardan oluşan sular, tepelerden aşağı şiddetle inerek sel baskınlarına sebep olur.
Selden Korunmak İçin Yapılması Gerekenler
-Doğal bitki örtüsü korunarak ağaçlandırma çalışmalarının sürdürülmesi gerekir. Çünkü ağaç kökleri suyu çekerek suyun toprak tarafından emilmesini sağlar.

– Suyu yavaşlatmak için yamaçların taraçalandırılması, akarsu yataklarının önüne setler kurulması ve göletler meydana getirilmesi sel baskınlarını önlemek için alınacak önlemlerdendir.

– Akarsu yataklarının kenarına yerleşim yapılmamalıdır.

4)Toprak Kayması: Genellikle yamaçlarda toprağın üst bölgelerden koparak alt taraftaki bir bölgede birikmesidir. Buna heyelan adı da verilir. Heyelan; insan ve hayvanların ölmesine sebep olabilir. Binalara zarar verir. Ulaşımı aksatır. Tarım arazilerinde hasar oluşturur.

Heyelandan  Korunmak İçin Yapılması Gerekenler
Heyelan bölgeleri ağaçlandırılmalı  ve bu bölgelerde engeller oluşturulmalıdır. Bununla birlikte yol yapım çalışmaları esnasında yamaçların bozulmamasına da dikkat etmek gerekir.

5)Çığ:  Yamaçlardan kopan kar kütlelerinin yuvarlanarak şiddetle aşağı inmesi sonucu oluşur. Çığ esnasında kar kütleleri önlerine çıkan her şeyi yok eder.
Çığı engellemek için ağaçlandırma çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yamaçlara setler kurmak da çığı engeller.

6)Yangın:
Ufacık bir kıvılcım ile meydana gelen yangın, kısa sürede yayılabilir ve pek çok mala ve cana zarar verebilir.

Orman yangınlarının önlenebilmesi için yapılması gereken çalışmalar:

1. Vatandaşlar orman yangınları konusunda eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir.
2. Orman yangınları için gerekli olan gözetleme kulelerinin sayısı arttırılmalı, olası bir yangında hızlı müdahale edebilmek için gerekli önlemler alınmalıdır .

3. Sivil Savunma ekipleri hem yangın konusunda halkı bilinçlendirmeli hem de yangın esnasında söndürme çalışmalarına yardım etmelidir.

Doğal Afetlerden Korunma Yöntemleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

48 yorum

  1. Bence Güzel Ama Yangın Saçma olmuş

    DÜZELTİLMİŞİ
    *Yangın:Küçük bir ateşin büyüyerek ateş topluluğunu
    oluşturmasına yangın denir.
    :> :> :> :> :> :>

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.