DNA Ve RNA Arasındaki Farklar Nelerdir Maddeler Halinde

Bu yazımızda DNA ve RNA arasındaki farklar nelerdir maddeler halinde kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Canlılık özelliği gösteren en küçük birime hücre denir. Hücre üç ana kısımdan oluşur. Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı bu kısımları oluşturur. Hücre içinde farklı görev ve yapılarda organeller bulunur. Bazı organeller üzerinde de DNA ve RNA bulunur.

DNA ve RNA her hücrede vardır. Genetik kalıtım sürecini yönetirken, protein sentezi gerçekleşmesini sağlarlar.

DNA ile RNA arasındaki farklar şu şekildedir:

*DNA, çekirdek, mitokondri ve kloroplastta bulunur.

*RNA, çekirdek, çekirdekçik, ribozom, sitoplazma, mitokondri ve kloroplastta bulunur.

*DNA, çift sarmallı yapıdadır.

*RNA, tek sarmallı yapıdadır.

*DNA’da, Adenin, Timin, Guanin ve Sitozin bulunur.

*RNA’da, Adenin, Guanin, Sitozin ve Urasil bulunur.

*DNA’nın yapısında Deoksiriboz şekeri vardır.

*RNA’nın yapısında riboz şekeri vardır.

*DNA, kalıtımı sağlar, protein sentezini yönetir.

*RNA, protein sentezinde görev alır.

*DNA, kendini eşler.

*RNA, kendini eşleyemez, DNA tarafında yapılır.

*DNA’nın hidroliz enzimi DNA azdır.

*RNA’nın hidroliz enzimi RNA azdır.

*DNA, DNA polimeraz enzimi tarafından eşlenir.

*RNA, RNA polimeraz enzimi tarafından eşlenir.

7 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.