Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2021

Divan Şiirinden Seçmeler Özeti Kısa

Divan Şiirinden Seçmeler kitap özeti ile tahlili sayfamızda. 100 Temel eserlerden Divan Şiirinden Seçmeler özet kısaca olacak şekilde hazırladık. Sitemizde bütün kitap özetlerine ulaşabilirsiniz.

Divan Şiirinden Seçmeler Kitap Özeti

Türk Edebiyatı’nda divan şiiri, saray edebiyatı olarak gelişen şiir alanında belli düsturların kullanıldığı ve özlü söz söylemenin, hikmet ve hakikatin öne çıktığı bir alan olmuştur. Şairlerin şiirlerin toplandığı yere divan denmektedir. Divan Edebiyatı’nın şiirleri ağır ve zengin bir dille yazılır.

Divan Şiir örnekleri şu şekildedir:

İlm kesbiyle pâye-i rif’at

Arzû-yı muhâl imiş ancak

Aşk imiş her ne var âlemde

İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak

Fuzûlî

*

Ne tende cân ile sensiz ümîd-i sıhhat olur

Ne cân bedende gam-i firkatinde râhat olur

 

Ne çâre var ki firâkınla eğlenem bir dem

Ne tâli’im meded eyler visâle fırsat olur

 

Ne şeb ki kûyuna yüz sürmesem ol şeb ölürün

Ne gün ki kâmetini görmesem kıyâmet olur

 

Dil ise gitti kesilmez hevâ-yı aşkından

Nasîhat eylediğimce beter melâmet olur

 

Belâ budur ki alıştı belâlarınla gönül

Gamın da gelse dile bâis-i meserret olur

 

Nedir bu tâli’ ile derd-i Nef’i-i zârın

Ne şûhu sevse mülâyim dedikçe âfet olur

Nef’î

*

Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni

Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni

Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek

Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni

 

Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır

Rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır

Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır

Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni

 

Ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu

Sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu

Râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu

Yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni

 

Bî-gubârım hasret-i hattınla hâk olsam yine

Sıhhatim rûh-i lebindendir helâk olsam yine

Tîğ-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine

Hâsılı beyhûde cevr etme bana sevdim seni

 

Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn’a salâ

Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana

Şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana

Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni

Şeyh Gâlib

Divan Şiirinden Seçmeler Kitap Özeti Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. Kader dedi ki:

    Bir proje ödevim için divan şiirinden seçmeler kullandım ve bu seçmeleri de bu yazıdan aldım. Çok güzel oldu sayenizde proje ödevim çok beğenildi. Ellerinize sağlık.

Yorumu Cevapla [ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]