Divan Edebiyatı Genel Özellikleri Kısaca

Bu yazımızda divan edebiyatı genel özellikleri kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı olarak ayrılmaktadır. Bu şekilde tesmiye edilmesi muhtevaları sebebiyledir. Halk Edebiyatı’ndan halka hitap edilir, halkın sorunları gündem edilir, halk dili kullanılır, halka ait değerler, unsurlar şiirlerde işlenir ve araç olarak kullanılır.

Divan Edebiyatı, toplumun münevver kesimini temsil eder. Bu kesim içinde saray ahalisi de bulunmaktadır. Padişahlar, vezirler, devlet adamlar, fikir adamları yazdıkları şiirlerle böyle bir edebiyat meydana getirmişlerdir.

Divan Edebiyatı’na saray edebiyatı da denmektedir. Bu bakımdan dili ağır, sanat kaygısı şahıs planında kalmış, saraya ulaşma ve sarayı eleştirme kaygılarının ön plana çıktığı bir edebiyat kolu olarak gelişmiştir. Dil, şekil, gaye açısından edebi olarak bu nedenle ayrılır.

Divan Edebiyatı denmesinin nedeni Türkçe, Arapça, Farsça şiirlerin yazılıp ayrı ayrı terkiplerle divan olarak matbu şekilde neşredilmesinden gelmektedir.

Divan Edebiyatı’nın genel özellikleri şu şekildedir:

*Medrese tahsili görmüş insanların tekelinde yükselmiştir.

*Türkçe, Arapça ve Farsça olarak yazılmıştır.

*Kendine özgü dil ve şekil kalıpları bulunmaktadır.

*Saray ehlinin sorunlarını, hayatını ele almıştır.

*Eserler yazılı olarak verilir ve yazanı muhakkak bellidir.

*Nazım olarak sosyal hayatın özellikleri aktarılır.

*Aruz ölçüsü kullanılır.

*Temel olarak beyitlerle yazılır.

*Tam ce zengin kafiye düzeni tercih edilir.

*Din, kadın, aşk, sevgi konuları işlenir.

*Hikmetli söz söyleme ve sanat icra etme kaygısı güdülür.

*13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar altın çağını yaşamıştır.

Divan Edebiyatı Genel Özellikleri Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.