Detonate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Detonate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Detonate

Detonate kelimesi “patlatmak, infilak ettirmek” gibi anlamlara gelir. Aşağıda kullanım örnekleri verilmiştir.

 1. He planned to detonate the bomb in the crowded market. (O, kalabalık pazarda bombayı patlatmayı planladı.)
 2. The terrorist group threatened to detonate another bomb if their demands were not met. (Terör örgütü, talepleri karşılanmazsa başka bir bombayı patlatmakla tehdit etti.)
 3. The experts had to detonate the old building to make room for the new one. (Uzmanlar, yeni bir yapı için yer açmak için eski binayı patlatmak zorunda kaldılar.)
 4. The bomb squad decided to detonate the suspicious package as a precaution. (Bombacı ekibi, önlem olarak şüpheli paketi patlatmaya karar verdi.)
 5. The miner used dynamite to detonate the rocks and create a tunnel. (Madenci, kaya parçalarını patlatmak ve tünel açmak için dinamit kullandı.)
 6. The enemy forces tried to detonate the bridge to block the advance of our troops. (Düşman kuvvetleri, askerlerimizin ilerlemesini engellemek için köprüyü patlatmaya çalıştılar.)
 7. The fireworks display ended with a spectacular finale when all the fireworks were detonated at once. (Havai fişek gösterisi, tüm havai fişekler aynı anda patlatıldığında muhteşem bir finalle sona erdi.)
 8. The bomb disposal team was able to safely detonate the bomb and prevent a disaster. (Bomba imha ekibi, bombayı güvenli bir şekilde patlatmayı başardı ve bir felaketi önledi.)
 9. The demolition crew used explosives to detonate the old building and clear the site. (Yıkım ekibi, eski binayı patlatmak ve alanı temizlemek için patlayıcılar kullandı.)
 10. The volcano erupted and detonated a massive cloud of ash and smoke into the air. (Volkan patladı ve büyük bir kül ve duman bulutunu havaya infilak ettirdi.)
 11. The fighter pilot had to detonate the bomb on board to prevent it from exploding in a populated area. (Savaş pilotu, bombanın yoğun bir bölgede patlamasını önlemek için gemideki bombayı patlatmak zorunda kaldı.)
 12. The demolition expert carefully placed the explosives to ensure the building would detonate in the right direction. (Yıkım uzmanı, binanın doğru yönde patlayacağından emin olmak için patlayıcıları dikkatlice yerleştirdi.)
 13. The terrorist attempted to detonate the bomb remotely, but the authorities were able to disable the device. (Terörist, bombayı uzaktan patlatmaya çalıştı, ancak yetkililer cihazı devre dışı bırakmayı başardılar.)
 14. The avalanche was triggered when the skier inadvertently detonated a small pocket of snow. (Kayakçı yanlışlıkla küçük bir kar ceplerini patlatt
 1. The engineers used a controlled explosion to detonate the old bridge and make way for a new one. (Mühendisler, eski köprüyü patlatmak ve yeni bir köprü için yol açmak için kontrollü bir patlama kullandılar.)
 2. The bomb disposal unit successfully detonated the bomb before it could cause any harm. (Bomba imha birimi, zarar vermeden önce bombayı başarıyla patlattı.)
 3. The demolition crew had to detonate the building in stages to avoid damaging nearby structures. (Yıkım ekibi, yakındaki yapıları zarar vermemek için binayı aşamalı olarak patlatmak zorunda kaldı.)
 4. The fireworks company had to pay a fine for illegally detonating fireworks within city limits. (Havai fişek şirketi, şehir sınırları içinde yasadışı olarak havai fişekleri patlatmak için para cezası ödemek zorunda kaldı.)
 5. The terrorist was apprehended before he could detonate the bomb, thanks to the quick actions of law enforcement. (Terörist, yasal otoritelerin hızlı müdahalesi sayesinde bombayı patlatmadan önce yakalandı.)
 6. The military used a drone to safely detonate a series of landmines in a war-torn area. (Askeri, savaşın yıkımına uğramış bir alanda bir dizi mayını güvenli bir şekilde patlatmak için bir drone kullandı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.