Dethrone İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Dethrone İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Dethrone İle İlgili Cümleler

Dethrone kelimesi Türkçe’de “tahtından indirmek” anlamına gelir.

 1. The rebels were able to dethrone the king and take control of the country. (İsyancılar kralı tahtından indirip ülkeyi ele geçirdi.)
 2. The reigning champion was dethroned by the newcomer in a stunning upset. (Mevcut şampiyon, çarpıcı bir şokla yeni gelen tarafından tahtından indirildi.)
 3. The people demanded that the corrupt politician be dethroned from his position of power. (Halk, yolsuz siyasetçinin güç pozisyonundan indirilmesini talep etti.)
 4. The queen was dethroned and exiled after a failed attempt to overthrow the government. (Kraliçe, hükümeti devirmeye yönelik başarısız bir girişimin ardından tahtından indirildi ve sürgüne gönderildi.)
 5. The CEO was dethroned by the board of directors due to his unethical behavior. (CEO, etik olmayan davranışları nedeniyle yönetim kurulu tarafından tahtından indirildi.)
 6. The popular vote was enough to dethrone the incumbent mayor in the next election. (Sonraki seçimde, mevcut belediye başkanını tahtından indirmek için popüler oylar yeterliydi.)
 7. The revolution was successful in dethroning the dictator and establishing a new government. (Devrim, diktatörü tahtından indirip yeni bir hükümet kurmakta başarılı oldu.)
 8. The challenger was unable to dethrone the champion and lost the match. (Meydan okuyan şampiyonu tahtından indiremedi ve maçı kaybetti.)
 9. The CEO’s controversial decision ultimately led to his dethronement by the company’s board. (CEO’nun tartışmalı kararı sonunda şirket yönetim kurulu tarafından tahtından indirilmesine neden oldu.)
 10. The uprising was able to dethrone the oppressive regime and establish a new democratic government. (Ayaklanma, baskıcı rejimi tahtından indirip yeni bir demokratik hükümet kurmayı başardı.)
 11. The prince was dethroned and banished after he was caught conspiring against his father, the king. (Prens, babası krala karşı komplo kurduğu ortaya çıktıktan sonra tahtından indirildi ve sürgüne gönderildi.)
 12. The new political party promised to dethrone the corrupt establishment and bring about real change. (Yeni siyasi parti, yolsuz kurumları tahtından indirip gerçek değişimi getirmeyi vaat etti.)
 13. The team’s loss meant that they were dethroned as champions of the league. (Takımın kaybı, lig şampiyonluğundan tahtının indirildiği anlamına geliyordu.)
 14. The opposition party attempted to dethrone the ruling party through a vote of no confidence. (Muhalefet partisi, gü

ç oylamasıyla hükümeti tahtından indirmeye çalıştı.)
15. The company’s shareholders demanded the dethronement of the CEO due to the company’s poor financial performance. (Şirketin hissedarları, şirketin kötü finansal performansı nedeniyle CEO’nun tahtından indirilmesini talep ettiler.)

 1. The coup was successful in dethroning the president and installing a military government. (Darbe, cumhurbaşkanını tahtından indirip askeri bir hükümet kurmakta başarılı oldu.)
 2. The team worked hard to dethrone the defending champions and win the championship themselves. (Takım, savunma şampiyonlarını tahtından indirmek ve kendileri şampiyonluğu kazanmak için çok çalıştı.)
 3. The company’s board of directors decided to dethrone the CEO after a series of scandals. (Şirketin yönetim kurulu, bir dizi skandalın ardından CEO’yu tahtından indirmeye karar verdi.)
 4. The revolutionaries aimed to dethrone the monarch and establish a republic. (Devrimciler, monarşiyi tahtından indirip bir cumhuriyet kurmayı amaçladılar.)
 5. The prime minister’s controversial policies led to a movement to dethrone him from power. (Başbakanın tartışmalı politikaları, onu güçten indirme hareketine yol açtı.)

(Türkçe karşılıklar bold ve koyu yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.