Detection İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Detection İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Detection – Tespit

 1. The detection of the virus is crucial for controlling the pandemic. – Virüsün tespiti, pandemi kontrolü için hayati önem taşır.
 2. The smoke detector went off as soon as the fire started. – Yangın çıkar çıkmaz duman dedektörü çalmaya başladı.
 3. The security personnel are responsible for the detection of any suspicious activity. – Güvenlik personeli, herhangi şüpheli bir aktivitenin tespitinden sorumludur.
 4. The early detection of cancer increases the chances of successful treatment. – Kanserin erken teşhisi, başarılı bir tedavi şansını artırır.
 5. The metal detector at the airport detected the prohibited item in his luggage. – Havalimanındaki metal dedektörü, onun bagajındaki yasaklı eşyayı tespit etti.
 6. The sensor is designed for the detection of motion. – Sensör, hareketin tespiti için tasarlanmıştır.
 7. The detection of fraudulent activity is important for maintaining the integrity of the financial system. – Dolandırıcılık faaliyetlerinin tespiti, finansal sistem bütünlüğünün korunması açısından önemlidir.
 8. The seismic detection system can detect earthquakes from thousands of kilometers away. – Sismik tespit sistemi, binlerce kilometre uzaklıktan depremleri tespit edebilir.
 9. The detection of a security breach prompted the company to upgrade its security measures. – Bir güvenlik ihlalinin tespiti, şirketi güvenlik önlemlerini yükseltmeye teşvik etti.
 10. The satellite’s detection of a new planet was a significant scientific breakthrough. – Uydunun yeni bir gezegenin tespiti, önemli bir bilimsel ilerleme kaydedildi.
 11. The detection of a gas leak led to the evacuation of the building. – Bir gaz sızıntısının tespiti, binanın tahliye edilmesine neden oldu.
 12. The detection of a counterfeit banknote prevented it from being circulated in the economy. – Sahte bir banknotun tespiti, ekonomide dolaşıma girmesini önledi.
 13. The detection of a problem in the engine prevented a potential airplane crash. – Motorun bir sorununun tespiti, potansiyel bir uçak kazasını önledi.
 14. The facial recognition software can aid in the detection of criminals. – Yüz tanıma yazılımı, suçluların tespitinde yardımcı olabilir.
 15. The early detection of a leak in the water pipes can save a lot of money on repairs. – Su borularındaki bir sızıntının erken tespiti, onarımlarda çok para tasarrufu sağlayabilir.
 16. The detection of a fault in the software prevented it from crashing. – Yazılımdaki bir hatanın tespiti, çökmesini önledi.
 17. The detection of radiation levels is essential in nuclear power plants. – Radyasyon seviyelerinin tespiti, nükleer santrallerde hayati önem taşır.
 18. The police dog’s detection of drugs led to the arrest of several suspects
 1. The detection of a malfunctioning machine prevented a potential workplace accident. – Arızalı bir makinenin tespiti, potansiyel bir iş kazasını önledi.
 2. The detection of a brain tumor required immediate medical attention. – Beyin tümörünün tespiti, acil tıbbi müdahale gerektirdi.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.