Detect İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Detect İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Detect İle İlgili Cümleler

Detect, Türkçe anlamı “tespit etmek” olan bir fiildir. Detect kelimesi bir şeyin veya birinin varlığını, özelliklerini, durumunu vb. belirlemek için kullanılır.

 1. The security camera can detect any movement in the room. (Güvenlik kamerası odadaki herhangi bir hareketi tespit edebilir.)
 2. The dog’s sense of smell can detect even the slightest odor. (Köpeğin koku alma duyusu bile en hafif kokuşu tespit edebilir.)
 3. The software is designed to detect viruses and malware. (Yazılım virüsleri ve kötü amaçlı yazılımları tespit etmek için tasarlanmıştır.)
 4. The doctor can detect early signs of a disease through a blood test. (Doktor, kan testi yoluyla hastalığın erken belirtilerini tespit edebilir.)
 5. The radar can detect any objects in the sky. (Radar gökyüzünde herhangi bir nesneyi tespit edebilir.)
 6. The lie detector can detect changes in a person’s physiological responses. (Yalan makinesi kişinin fizyolojik tepkilerindeki değişiklikleri tespit edebilir.)
 7. The police can use a drug-sniffing dog to detect illegal substances. (Polis yasa dışı maddeleri tespit etmek için bir uyuşturucu koklama köpeği kullanabilir.)
 8. The teacher can detect plagiarism by comparing student papers. (Öğretmen öğrenci kağıtlarını karşılaştırarak intihal tespit edebilir.)
 9. The scientist used a microscope to detect tiny particles in the water. (Bilim adamı su içindeki küçük parçacıkları tespit etmek için bir mikroskop kullandı.)
 10. The metal detector can detect hidden objects underground. (Metal dedektörü yeraltında gizli nesneleri tespit edebilir.)
 11. The doctor can detect a tumor through an X-ray. (Doktor, bir X-ışınıyla bir tümörü tespit edebilir.)
 12. The police can detect fingerprints at the crime scene. (Polis, suç mahallinde parmak izlerini tespit edebilir.)
 13. The teacher can detect cheating by noticing unusual behavior during exams. (Öğretmen sınavlar sırasında olağandışı davranışları fark ederek kopya çekmeyi tespit edebilir.)
 14. The security system can detect unauthorized access to a building. (Güvenlik sistemi binaya izinsiz girişleri tespit edebilir.)
 15. The doctor can detect heart disease through an EKG. (Doktor, bir EKG ile kalp hastalığını tespit edebilir.)
 16. The scientist can detect changes in temperature using a thermometer. (Bilim adamı termometre kullanarak sıcaklık değişikliklerini tespit edebilir.)
 17. The customs officers can detect contraband goods at the border
 1. The surveillance camera can detect a car’s license plate number. (Gözetim kamerası bir aracın plaka numarasını tespit edebilir.)
 2. The doctor can detect a blood clot through an ultrasound. (Doktor, bir ultrason ile bir kan pıhtısını tespit edebilir.)
 3. The fire alarm can detect smoke and trigger an alarm. (Yangın alarmı dumanı tespit ederek alarmı tetikleyebilir.)

Bu örnek cümlelerde görüldüğü gibi, detect kelimesi birçok farklı konuda kullanılabilir ve bir şeyin varlığı, özellikleri veya durumu hakkında bilgi edinmek için kullanılır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.