Deserter İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deserter İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deserter Nedir?

Deserter, askeri hizmetten kaçan veya vazifesini terk eden kişilere verilen isimdir.

Örnek Cümleler:

 1. The deserter fled the battlefield in fear. (Kaçak, korkudan savaş alanından kaçtı.)
 2. The deserter was caught and brought back to face trial. (Kaçak yakalandı ve yargılanmak üzere geri getirildi.)
 3. Being a deserter is considered a serious offense in the military. (Kaçak olmak askeri bir suç olarak kabul edilir.)
 4. He was dishonorably discharged from the military for being a deserter. (Kaçak olduğu için askerlikten onursuz bir şekilde ayrıldı.)
 5. The deserter was forced to spend several months in confinement. (Kaçak, birkaç ay boyunca gözaltında tutulmak zorunda kaldı.)
 6. The deserter was ashamed of his actions and regretted them deeply. (Kaçak, eylemlerinden utanıyordu ve derinden pişmanlık duyuyordu.)
 7. The deserter was given a second chance and allowed to rejoin the military. (Kaçak, ikinci bir şans verildi ve askere geri katılmasına izin verildi.)
 8. The deserter’s family was deeply ashamed of his actions. (Kaçağın ailesi, onun eylemlerinden derin bir şekilde utanıyordu.)
 9. The deserter had been planning his escape for weeks before he finally left. (Kaçak, nihayet ayrılmadan önce haftalarca kaçışını planlamıştı.)
 10. The deserter’s absence put his fellow soldiers in danger. (Kaçağın yokluğu, silah arkadaşlarını tehlikeye attı.)
 11. The deserter’s actions were seen as a betrayal by his comrades. (Kaçağın eylemleri, arkadaşları tarafından bir ihanet olarak görüldü.)
 12. The deserter’s family pleaded with him to turn himself in. (Kaçağın ailesi, kendini teslim etmesi için ona yalvardı.)
 13. The deserter was able to evade capture for several months. (Kaçak, birkaç ay boyunca yakalanmaktan kaçmayı başardı.)
 14. The deserter’s decision to leave the military was a difficult one. (Kaçağın askerlikten ayrılma kararı zor bir karardı.)
 15. The deserter’s actions had serious consequences for his unit. (Kaçağın eylemleri, birliği için ciddi sonuçlar doğurdu.)
 16. The deserter’s story was featured in a documentary about military life. (Kaçağın hikayesi, askeri hayat hakkında bir belgeselde yer aldı.)
 17. The deserter’s name was added to a list of wanted criminals. (Kaçağın adı aranan suçlular listesine eklendi.)
 18. The deserter’s family struggled to cope with the shame and stigma of his actions. (Kaçağın ailesi, eylemlerinin utanç verici ve

aşağılayıcı olmasıyla başa çıkmakta zorlandı.)
19. The deserter’s decision to leave the military had a profound impact on his life. (Kaçağın askerlikten ayrılma kararı hayatında derin bir etki yaptı.)

 1. The deserter’s actions were ultimately forgiven by his fellow soldiers. (Kaçağın eylemleri sonunda silah arkadaşları tarafından affedildi.)

(Türkçe anlamlar için sadece ilk örnek cümleye yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.