Desert İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Desert İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Desert (Çöl)

Desert kelimesi Türkçede “çöl” anlamına gelir. Çöl, su kaynaklarının az olduğu ve bitki örtüsünün çok az veya hiç olmadığı geniş arazilerdir. Aşağıda desert kelimesinin kullanıldığı 20 örnek cümle bulabilirsiniz:

 1. The scorching sun beat down on the vast desert. (Kavurucu güneş geniş çöle vurdu.)
 2. The camel is a common sight in the desert. (Deve çölde sıkça görülen bir manzara.)
 3. A mirage appeared on the horizon of the desert. (Çölün ufuk çizgisinde bir serap belirdi.)
 4. The Bedouin tribes have lived in the desert for centuries. (Bedevi kabileleri yüzyıllardır çöllerde yaşamaktadır.)
 5. The desert was shrouded in darkness as night fell. (Gece düştüğünde çöl karanlıkla örtüldü.)
 6. The desert landscape is breathtakingly beautiful. (Çöl manzarası nefes kesici güzellikte.)
 7. The desert is home to a variety of unique animals. (Çöl, birçok eşsiz hayvanın yaşam alanıdır.)
 8. Water is scarce in the desert, making life difficult for those who live there. (Su çölde azdır, bu da orada yaşayanlar için hayatı zorlaştırır.)
 9. The wind blew fiercely across the barren desert. (Rüzgar çıplak çölden şiddetle esiyordu.)
 10. The Bedouin people are skilled at navigating the vast expanse of the desert. (Bedevi insanlar geniş çöl arazisinde yolculuk yapmayı iyi bilirler.)
 11. The desert was hot and dusty, with no relief in sight. (Çöl sıcak ve tozlu idi ve rahatlama görünmüyordu.)
 12. Many travelers have perished in the harsh conditions of the desert. (Birçok yolcu çölün zorlu koşullarında ölmüştür.)
 13. The sand dunes in the desert are constantly shifting and changing. (Çöldeki kum tepeleri sürekli değişiyor ve kayıyor.)
 14. The desert can be a dangerous and unforgiving place. (Çöl tehlikeli ve affetmeyen bir yer olabilir.)
 15. The cactus is a common plant in the desert. (Kaktüs çölde sıkça rastlanan bir bitkidir.)
 16. The desert can be surprisingly cold at night. (Çöl gece saatlerinde şaşırtıcı derecede soğuk olabilir.)
 17. The sandstorm swept across the desert, obscuring everything in its path. (Kum fırtınası çölün üzer

inden geçerek yolundaki her şeyi gölgelik yaptı.)
18. The Bedouin people have a rich culture that has been shaped by their life in the desert. (Bedevi insanlar çöldeki yaşamlarından şekillenen zengin bir kültüre sahiptirler.)

 1. The desert was vast and empty, stretching out as far as the eye could see. (Çöl, gözün görebildiği kadar uzanan geniş ve boştu.)
 2. The desert can be a place of great solitude and reflection. (Çöl büyük bir yalnızlık ve düşünce yeridir.)

Bu cümleler çöl kelimesinin kullanılabileceği farklı bağlamları göstermektedir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.