Denunciatory İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Denunciatory İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Denunciatory Nedir?

Denunciatory kelimesi, “kınama veya suçlama niteliği taşıyan” anlamına gelir. Bu kelime, genellikle eleştiri veya şiddet içeren bir dille yapılan sert suçlamaları ifade etmek için kullanılır.

Örnek Cümleler

 1. His denunciatory tone made it clear that he was not pleased. (Onun kınama tonu, memnun olmadığını açıkça ortaya koydu.)
 2. The journalist’s article was highly denunciatory of the government’s policies. (Gazetecinin makalesi, hükümetin politikalarına yönelik çok sert eleştiriler içeriyordu.)
 3. The principal’s denunciatory remarks caused a stir among the students. (Müdürün kınama içeren sözleri, öğrenciler arasında bir hareketlilik yarattı.)
 4. The judge’s denunciatory statement made it clear that he was not going to tolerate any further delays. (Hakimin kınama içeren ifadesi, daha fazla gecikmeye tahammül etmeyeceğini açıkça ortaya koydu.)
 5. The politician’s denunciatory speech was met with cheers and applause from the crowd. (Politikacının kınama içeren konuşması, kalabalık tarafından alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı.)
 6. The denunciatory letter from the company’s CEO caused a stir among the employees. (Şirketin CEO’sunun kınama içeren mektubu, çalışanlar arasında bir hareketlilik yarattı.)
 7. The newspaper’s denunciatory editorial was highly critical of the city council’s decision. (Gazetenin kınama içeren editöryalı, belediye meclisinin kararına çok sert eleştiriler getirdi.)
 8. The denunciatory remarks from the coach were aimed at motivating the players. (Antrenörün kınama içeren sözleri, oyuncuları motive etmek için amaçlandı.)
 9. The denunciatory language used by the prosecutor shocked the courtroom. (Savcının kullandığı kınama içeren dil, mahkemeyi şok etti.)
 10. The denunciatory tone of the customer’s complaint letter made it clear that he was very unhappy. (Müşterinin şikayet mektubunun kınama tonu, çok mutsuz olduğunu açıkça ortaya koydu.)
 11. The denunciatory comments from the opposition party were dismissed by the ruling government. (Hükümet, muhalefet partisinin kınama içeren yorumlarını reddetti.)
 12. The denunciatory tone of the teacher’s remarks made the students realize the seriousness of their behavior. (Öğretmenin kınama tonlu sözleri, öğrencilerin davranışlarının ciddiyetini fark etmelerini sağladı.)
 13. The denunciatory language used by the activists was met with resistance from the authorities. (Aktivistlerin kullandığı kınama içeren dil, yetkililerden direnişle karşılaştı.)
 14. The denunciatory remarks from the
 1. The denunciatory remarks from the boss were aimed at improving the employees’ performance. (Patronun kınama içeren sözleri, çalışanların performansını iyileştirmeye yönelikti.)
 2. The denunciatory language used by the preacher caused controversy among the congregation. (Vahiy kullanan papazın kınama içeren dili, cemaat arasında tartışma yarattı.)
 3. The denunciatory tone of the letter from the charity organization made it clear that they were not happy with the donation. (Hayır kurumunun mektubunun kınama tonu, bağıştan memnun olmadıklarını açıkça ortaya koydu.)
 4. The denunciatory comments from the celebrity were met with backlash from the public. (Ünlünün kınama içeren yorumları, halktan geri tepki gördü.)
 5. The denunciatory language used by the professor sparked a debate among the students. (Profesörün kullandığı kınama içeren dil, öğrenciler arasında bir tartışma başlattı.)
 6. The denunciatory tone of the letter from the neighbor made it clear that they were not happy with the noise. (Komşunun mektubunun kınama tonu, gürültüden memnun olmadıklarını açıkça ortaya koydu.)
 7. The denunciatory remarks from the customer were ignored by the company’s customer service department. (Müşterinin kınama içeren sözleri, şirketin müşteri hizmetleri departmanı tarafından görmezden gelindi.)

(Tüm örnek cümleler, kalın ve mavi HTML etiketi kullanılarak yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.