Denunciation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Denunciation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Denunciation Nedir?

Denunciation, bir kişinin veya grubun resmi olarak suçlandığı veya kınandığı bir eylemdir. Birçok durumda, bu suçlama yasal veya hukuki olabilir ve bir suçlamayı veya suistimali bildirme işlemi olarak da kullanılabilir.

Örnek cümleler:

 1. She made a denunciation to the authorities about her abusive ex-husband. (Eski kocası hakkında kötü davrandığı için yetkililere şikayette bulundu.)
 2. The politician’s denunciation of the rival candidate was seen as a desperate move. (Politikacının rakip adayı kınama hareketi çaresiz bir hamle olarak görüldü.)
 3. The denunciation of corruption by the whistleblower led to an investigation. (İhbarcının yolsuzluğu kınaması bir soruşturmaya yol açtı.)
 4. The employee’s denunciation of the company’s illegal activities led to her dismissal. (Çalışanın şirketin yasa dışı faaliyetlerini kınaması onun işten çıkarılmasına neden oldu.)
 5. The government’s denunciation of the terrorist group’s actions was widely supported. (Hükümetin terör örgütünün eylemlerini kınaması geniş destek gördü.)
 6. The denunciation of racism by the famous athlete sparked a national conversation. (Ünlü sporcu tarafından yapılan ırkçılık kınama, ulusal bir tartışmayı başlattı.)
 7. The religious leader’s denunciation of homosexuality caused controversy. (Din liderinin eşcinselliği kınaması tartışmalara neden oldu.)
 8. The denunciation of the dictator’s regime led to a popular uprising. (Diktatörün rejimini kınamak halk ayaklanmasına yol açtı.)
 9. The denunciation of animal testing by activists led to changes in the law. (Aktivistlerin hayvan deneylerini kınaması, yasada değişikliklere yol açtı.)
 10. The journalist’s denunciation of censorship led to threats on her life. (Gazetecinin sansürü kınaması, hayatına yönelik tehditlere neden oldu.)
 11. The denunciation of climate change denial by scientists was widely reported. (Bilim adamlarının iklim değişikliği inkarını kınaması geniş bir şekilde bildirildi.)
 12. The denunciation of anti-Semitic comments by the politician was welcomed by the Jewish community. (Politikacının antisemitik yorumları kınaması Yahudi topluluğu tarafından memnuniyetle karşılandı.)
 13. The denunciation of police brutality by protesters led to clashes with law enforcement. (Protestocuların polis şiddetini kınaması, kolluk kuvvetleriyle çatışmalara neden oldu.)
 14. The denunciation of drug use by the celebrity led to a public backlash. (Ünlünün uyuşturucu kullanımını kınaması, halkın tepkisine neden oldu.)
 15. The denunciation of the company’s environmental practices by activists led to a boycott. (Aktivistlerin şirket

ün çevresel uygulamalarını kınaması, bir boykota neden oldu.)
16. The denunciation of the school’s discriminatory policies by parents led to changes in the administration. (Velilerin okulun ayrımcı politikalarını kınaması, yönetimde değişikliklere yol açtı.)

 1. The denunciation of the dictator’s human rights abuses by the international community led to sanctions. (Uluslararası toplumun diktatörün insan hakları ihlallerini kınaması, yaptırımlara yol açtı.)
 2. The denunciation of the unfair treatment of women by the feminist group led to a protest. (Feminist grubun kadınların haksız muamelesini kınaması, bir protestoya yol açtı.)
 3. The denunciation of the company’s labor practices by the union led to a strike. (Sendikanın şirketin işçi uygulamalarını kınaması, bir greve yol açtı.)
 4. The denunciation of the government’s handling of the pandemic by the opposition party led to calls for a change in leadership. (Muhalefet partisinin hükümetin pandemi ile başa çıkma şeklini kınaması, liderlik değişikliği çağrılarına neden oldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.