Demonization İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Demonization İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Demonization

Demonization, bir kişi, grup veya fikrin, kötü niyetli bir şekilde tasvir edilmesidir. Bu genellikle toplumda olumsuz bir algı yaratmak için yapılır. İşte demonization kelimesinin İngilizce cümle içinde kullanımına örnekler:

 1. The media’s demonization of immigrants has led to a rise in xenophobia. (Medyanın göçmenleri şeytanlaştırması, yabancı düşmanlığında bir artışa neden oldu.)
 2. The politician used demonization tactics to discredit his opponent. (Politikacı, rakibini itibarsızlaştırmak için şeytanlaştırma taktikleri kullandı.)
 3. The religious minority was subjected to demonization by the majority. (Dinî azınlık, çoğunluk tarafından şeytanlaştırıldı.)
 4. Demonization of mental illness can lead to stigmatization and discrimination. (Ruhsal hastalıkların şeytanlaştırılması, damgalanmaya ve ayrımcılığa yol açabilir.)
 5. The company’s demonization of unions was met with backlash from workers. (Şirketin sendikaları şeytanlaştırması, işçilerin tepkisiyle karşılandı.)
 6. Demonization of opposing political views can hinder productive political discourse. (Karşıt siyasi görüşlerin şeytanlaştırılması, verimli siyasi tartışmaları engelleyebilir.)
 7. The media’s demonization of a particular race is unacceptable and perpetuates racism. (Medyanın belirli bir ırkı şeytanlaştırması kabul edilemez ve ırkçılığı sürdürür.)
 8. Demonization of certain foods can lead to unhealthy eating habits. (Belirli yiyeceklerin şeytanlaştırılması, sağlıksız yeme alışkanlıklarına yol açabilir.)
 9. The demonization of certain religious groups has led to violence and persecution. (Belirli dini grupların şeytanlaştırılması, şiddet ve zulme yol açmıştır.)
 10. The demonization of the LGBTQ+ community is a form of discrimination and intolerance. (LGBTQ+ topluluğunun şeytanlaştırılması, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğün bir şeklidir.)
 11. Demonization of individuals with disabilities can lead to their exclusion from society. (Engelli bireylerin şeytanlaştırılması, toplumdan dışlanmalarına neden olabilir.)
 12. The demonization of certain countries can lead to harmful stereotypes and prejudices. (Belirli ülkelerin şeytanlaştırılması, zararlı klişe ve önyargılara yol açabilir.)
 13. The demonization of a particular profession can lead to a lack of respect for its practitioners. (Belirli bir mesleğin şeytanlaştırılması, uygulayıcılarına saygı eksikliğine neden olabilir.)
 14. The demonization of women in the workplace can lead to unequal treatment and harassment. (

The demonization of women in the workplace can lead to unequal treatment and harassment. (İşyerinde kadınların şeytanlaştırılması, eşitsiz muamele ve tacize yol açabilir.)
15. Demonization of certain social groups can lead to division and conflict within society. (Belirli sosyal grupların şeytanlaştırılması, toplum içinde bölünme ve çatışmaya neden olabilir.)

 1. The demonization of mental health professionals can discourage people from seeking treatment. (Ruhsal sağlık profesyonellerinin şeytanlaştırılması, insanların tedavi arayışından vazgeçmesine neden olabilir.)
 2. The demonization of alternative medicine can lead to a lack of access to alternative treatment options. (Alternatif tıbbın şeytanlaştırılması, alternatif tedavi seçeneklerine erişim eksikliğine neden olabilir.)
 3. The demonization of certain political ideologies can lead to censorship and suppression of free speech. (Belirli siyasi ideolojilerin şeytanlaştırılması, sansür ve özgür konuşma baskısına yol açabilir.)
 4. The demonization of poverty can lead to victim blaming and a lack of support for those in need. (Fakirliğin şeytanlaştırılması, mağduriyet suçlamasına ve ihtiyaç sahiplerine destek eksikliğine neden olabilir.)
 5. Demonization of certain religious beliefs can lead to religious intolerance and discrimination. (Belirli dini inançların şeytanlaştırılması, dinsel hoşgörüsüzlüğe ve ayrımcılığa yol açabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.