Demolition Of Shanties İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Demolition Of Shanties İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Demolition of Shanties Nedir?

Demolition of shanties, gecekonduların yıkımı veya ortadan kaldırılması anlamına gelir. Bu, çoğunlukla kentsel dönüşüm projeleri kapsamında gerçekleştirilir ve şehirlerdeki yasadışı yapıları ortadan kaldırmayı amaçlar.

Örnek Cümleler:

 1. The government’s demolition of shanties has left many people homeless. (Hükümetin gecekonduların yıkımı birçok insanı evsiz bıraktı.)
 2. The demolition of shanties in this area will make room for a new shopping mall. (Bu alandaki gecekonduların yıkımı, yeni bir alışveriş merkezi için yer açacak.)
 3. The authorities have ordered the demolition of all shanties built on public land. (Yetkililer, kamu arazisine yapılan tüm gecekonduların yıkımını emretti.)
 4. The demolition of shanties is often a controversial issue, with many people opposing it. (Gecekonduların yıkımı genellikle tartışmalı bir konudur ve birçok insan buna karşı çıkar.)
 5. The residents of the shanties protested against their demolition but were eventually evicted. (Gecekonduların sakinleri yıkımlarına karşı protesto ettiler, ancak sonunda tahliye edildiler.)
 6. The demolition of shanties has become a common sight in many developing countries. (Gecekonduların yıkımı, birçok gelişmekte olan ülkede yaygın bir manzara haline gelmiştir.)
 7. The government has promised to provide alternative housing for those affected by the demolition of shanties. (Hükümet, gecekonduların yıkımından etkilenenlere alternatif konut sağlama sözü verdi.)
 8. The demolition of shanties is often seen as a necessary step towards urban development. (Gecekonduların yıkımı, kentsel gelişme için gerekli bir adım olarak görülür.)
 9. The demolition of shanties is a complex issue that involves economic, social and political factors. (Gecekonduların yıkımı, ekonomik, sosyal ve siyasi faktörleri içeren karmaşık bir konudur.)
 10. The demolition of shanties can lead to displacement and social unrest. (Gecekonduların yıkımı, yerinden edilme ve sosyal huzursuzluğa neden olabilir.)
 11. The government has set a deadline for the demolition of all shanties in the city. (Hükümet, şehirdeki tüm gecekonduların yıkımı için bir süre belirledi.)
 12. The demolition of shanties has sparked a heated debate about property rights and social justice. (Gecekonduların yıkımı, mülkiyet hakları ve sosyal adalet hakkında hararetli bir tartışma başlattı.)
 13. The demolition of shanties is often carried out with the use of force and violence. (Gecekonduların yıkımı genellikle zor ve

şiddet kullanılarak gerçekleştirilir.)
14. The demolition of shanties is a reflection of the growing inequality in our society. (Gecekonduların yıkımı, toplumumuzda artan eşitsizliğin bir yansımasıdır.)

 1. The residents of the shanties have formed a committee to negotiate with the authorities about the demolition. (Gecekonduların sakinleri, yıkım konusunda yetkililerle müzakere etmek için bir komite oluşturdular.)
 2. The demolition of shanties has led to protests and demonstrations by human rights groups. (Gecekonduların yıkımı, insan hakları grupları tarafından protesto ve gösterilere neden oldu.)
 3. The government has announced a compensation package for those who will be affected by the demolition of shanties. (Hükümet, gecekonduların yıkımından etkilenecek olanlar için bir tazminat paketi açıkladı.)
 4. The demolition of shanties is a reminder of the plight of the urban poor in our society. (Gecekonduların yıkımı, toplumumuzdaki kentsel yoksulluğun durumunu hatırlatır.)
 5. The demolition of shanties has been criticized for being a short-term solution to a long-term problem. (Gecekonduların yıkımı, uzun vadeli bir soruna kısa vadeli bir çözüm olarak eleştirilmiştir.)
 6. The demolition of shanties is a complex issue that requires a comprehensive approach that takes into account the needs and rights of all stakeholders. (Gecekonduların yıkımı, tüm paydaşların ihtiyaçlarını ve haklarını dikkate alan kapsamlı bir yaklaşım gerektirir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.